راهنمای استفاده از سامانه مدیریت ثبت قراردادها

تعریف:سامانه ثبت قراردادهای کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی) www.abcic.ir و در لینک ثبت قراردادها) سامانه ای جهت ثبت قراردادهای اعضای کانون و دریافت تاییدیه صلاحیت انجام پروژه برای ارائه به بانک یا سایر مراجع ذیربط و اعمال نظارت بر ظرفیت مجاز طرح های هم زمان تعیین شده برای هریک از شرکتها از نظر تعداد طرح های در دست انجام هم زمان می باشد.

1- بانک ها
کلیه بانکها و موسسات مالی که در خصوص بررسی طرح های امکان سنجی و همچنین نظارت بر مصرف منابع بانکی با شرکت های مشاور در ارتباط می باشند می توانند از اطلاعات و مزایای این سامانه بهره مند گردند. که در ادامه نحوه فعالیت و همچنین اطلاعات موجود و نحوه کار با نرم افزار بیان می گردد:

 1. درخواست حساب کاربری: مدیران کلیه بانکها و موسسات مالی می توانند طی مکاتبه و درخواست رسمی به دبیر خانه کانون نسبت به اخذ حساب کاربری و رمز عبور نرم افزار اقدام نمایند. پس از اخذ حساب کاربری با مراجعه به آدرس www.abcic.ir وارد پنل بانک شده و با حساب خود وارد صفحه کاربری خود شوند. برای هر یک از مدیران ستادی و شعب بانکها حساب کاربری تعریف شده است، در این صورت کاربر مربوط قادر به مشاهده اطلاعات پروژه ها و مشاورینی که مرتبط با بانک و یا شعبه مورد نظر باشد خواهد بود .لازم به یاد آوری است در صورت اعلام سطح دسترسی برای هریک از کاربران توسط بانک، دسترسی های متفاوتی در اختیار حساب کاربری قرار می گیرد که در ادامه بیان خواهد شد.
 2. پنل بانک: حساب های کاربری بانک پس از ورود به سامانه، به اطلاعات دو بخش دسترسی دارند:
  1. قراردادها: در بخش اول با توجه به نوع حساب تعریف شده قابلیت مشاهده کلیه پروژه های شعبه و یا بانک مربوط رادارند توضیح اینکه لینک تغییر وضعیت نیز در همین قسمت و روبروی پروژه مورد نظر قرار دارد.(در صورتی که حساب کاربری تعریف شده برای شعبه خاص باشد تنها امکان مشاهده و یا تغییر وضعیت پروژه های همان شعبه را دارد و اگر حساب کاربری برای بانک و یا مدیریت های کلان بانک باشد با درخواست بانک امکان مشاهده و یا تغییر وضعیت برای تمامی پروژه های آن بانک داده خواهد شد).
  2. گزارش ها: در این بخش حساب کاربری بانک امکان گزارش گیری از کلیه اطلاعات پروژه ای و مشاورانی را که مرتبط با شعبه و یا بانک مورد نظر باشد را دارا می باشند که در ذیل به ترتیب هر یک از گزارشات توضیح داده خواهد شد:
   1. گزارش قراردادها: امکان گزارش گیری از کلیه اطلاعات پروژه های مشاورین عضو کانون که مربوط به شعبه یا بانک مرتبط با حساب کاربری باشد.این اطلاعات شامل نام پروژه ،کارفرما،تاریخ قرارداد و میزان سرمایه گذاری ... می باشد.خروجی تمامی گزارشات به دو فرمت html و excel می باشد.
   2. گزارش رتبه ها: در این گزارش امکان مشاهده رتبه هر یک از شرکتها در دو رسته امکان سنجی و نظارت با ظرفیت مجاز هریک نمایش داده میشود .امکان جستجو بر اساس عضویت،رسته ،رتبه و یا شرکت مورد نظر نیز امکان پذیر می باشد.
   3. گزارش وضعیت طرحهای مشاوران: در این گزارش تمام طرحهای کلیه شرکتها که مرتبط با بانک و حساب کاربری مورد نظر باشد به تفکیک وضعیت آنها(تایید طرح-فسخ و راکدی –در حال اجرا) و رسته مورد نظر نمایش داده خواهد شد.
   4. گزارش وضعیت طرحهای بانکها: در این گزارش کلیه طرحهای ثبت شده در نرم افزار ثبت قراردادها به تفکیک بانک-رسته- و وضعیت نمایش داده می شود.
 3. اعمال تغییرات: هر حساب کاربری بانک قادر خواهد بودنسبت به تغییر وضعیت کلیه پروژه های مربوط به بانک یا شعبه خود اقدام نمایند . در صورتی که شرکت مشاور نسبت به تعیین شعبه بانک طرح خود اقدام نموده باشد حساب کاربری بانک می تواند پروژه مورد نظر را ببیند و از طریق لینک تغییر و ضعیت که در روبروی پروژه قرار دارد وارد صفحه مورد نظر شود و در قسمت تغییر وضعیت اقدام به انتخاب یکی از 4 وضعیت در حال اجرا-تایید طرح- فسخ-راکدی نمایند . ضمنا تاریخ مرتبط با وضعیت و دلیل وضعیت نیز باید تکمیل گردد هم چنین حساب کاربری بانک قادر خواهد بود نسبت به تعیین امتیاز ارزشیابی برای طرح مورد نظر اقدام نماید . در پایان کلیه تغییرات به نام حساب کاربری ثبت خواهد شد.

تعاریف وضعیت های طرحها
در حال اجرا: اززمان دریافت تائیدیه طرح توسط مشاور تا زمانی که حساب کاربری بانک وضعیت را تغییر ندهد و گزارش توسط کارشناس بانک در حال بررسی باشد وضعیت طرح در حال اجرا خواهد بود.

تائید طرح(خاتمه کار): در صورتی که کارشناس بانک پس از رفع نواقص احتمالی طرح توسط مشاور، طرح را تائید کند ، در این حالت وضعیت طرح به خاتمه یافته تبدیل می شود .تخصیص و یا عدم تخصیص تسهیلات به هر دلیلی تاثیری در این وضعیت نخواهد داشت. ضمنا یاد آور می شود که در صورت تائید طرح امکان تغییر مجدد وجود ندارد و در این حالت اختصاص نمره ارزشیابی الزامی خواهد بود.

راکد :در صورتی که بررسی هریک از طرحها در بانک به هر دلیل متوقف گردد کابر حساب بانک باید وضعیت طرح را راکد نماید تا از ظرفیت مشاور کسر گردد و در صورت بازگشت بلافاصله وضعیت را به حالت در حال اجرا تغییر دهد.

فسخ قرارداد: در صورتیکه مشاور و کارفرما به دلایلی رای به فسخ قرارداد نمایند و فسخ نامه را به تائید بانک برسانند ،کانون نسبت به تغییر وضعیت به فسخ قرارداد اقدام خواهد کرد.


نام كاربري
رمز عبور
برای سهولت دسترسی به وضعیت قرارداد های مشاوران سرمایه گذاران بانکی و تسریع امور ، خدمات الکترونیکی حاضر جهت کاربران بانکی مهیا گردیده است.

لطفا کد رهگیری در اختیار را جهت مشاهده وضعیت قرارداد مربوطه در فرم زیر وارد نمایید.


کد رهگیری :
تمامي حقوق اين نرم افزار متعلق به کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی مي باشد
طراحی و اجرا توسط شرکت دفراز