تدبيرگران بهساز ملت

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۰۲۸اطلاعات شرکت در کانون


دارای رتبه ب-2
خدمات مجاز
رسته ارزيابي طرح ها با ظرفیت مجاز 20 کار همزمان
با مجوز فعاليت در پروژه هاي با تکنولوژي متعارف بدون محدوديت سقف سرمايه گذاري و در پروژه هاي با تکنولوژي پيچيده و بالا تا سقف سرمايه گذاري 1500ميليارد ريال در هرطرح
رسته نظارت بر اجرا طرح و مصرف منابع با ظرفیت مجاز 20 کار همزمان
با مجوز فعاليت در پروژه هاي با تکنولوژي متعارف بدون محدوديت سقف سرمايه گذاري و در پروژه هاي با تکنولوژي پيچيده و بالا تا سقف سرمايه گذاري 1500ميليارد ريال در هرطرح
گرایش های تخصصی
ردیف زمینه تخصصی
1 ساختمان، مسکن و شهرسازي
2 نفت و گاز

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

تهران - ميدان آرژانتين-کوچه19-پلاک8-کد پستي 1513844813

شماره تلفن

۸۸۷۲۳۸۵۱-۲

فکس

۸۸۷۲۳۸۵۱-۲

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها