آريا فراديس

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۱۴۰۰۱۳گواهینامه های شرکت

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
پروانه فني مهندسي ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۰۰۶۶۲۹۸
گواهي عضويت انجمن صنفي کارفرمايي پيمانکاران و شرکت هاي سا ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ ۰۱۳۳۲

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

خيابان سهروردي جنوبي- نبش خيابان مريوان- پلاک 176 واحد 4

شماره تلفن

۰۲۱۸۸۳۱۰۰۵۳

فکس

۰۲۱۸۸۳۱۰۰۵۴

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها