ايمن کشت کردستان

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۱۰۵فهرست طرح های مرتبط با جستجو

ردیف نام طرح نام کارفرما نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) سال قرارداد
ركوردي يافت نشد!!!

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

کردستان- سنندج- محله مبرک آباد (کوچه فرعي بهشت2)- کوچه بهشت1- پلاک14- طبقه اول

شماره تلفن

۰۸۷-۳۳۵۶۶۱۵۳

فکس

۰۸۷-۳۳۵۶۶۱۵۳

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها