اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:آريا هنگارد شماره عضویت: ۹۲۰۶ شماره تلفن : ۰۲۱-۸۸۳۱۰۰۵۳
آدرس شرکت : تهران- خيابان سهروردي جنوبي- نبش خيابان مريوان-پلاک176- واحد4


فهرست طرح های شرکت:

ردیف نام طرح نام کارفرما نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) سال قرارداد
۱ مطالعات فني اقتصادي سيستم آبگيري و انباشت باطله کارخانه مس مزرعه شرکت مس مزرعه متعارف ۱,۲۸۸,۰۰۰ ۱۴۰۰
۲ بروز رساني مطالعات امکان‌سنجي احداث کارخانه توليد پودر ميکرونيزه کلسيم کربنات شرکت توسعه معادن پارس تامين متعارف ۲,۶۲۷,۰۰۰ ۱۴۰۰
۳ بروز رساني مطالعات امکانسنجي طرح توليد فروسيليسيم شرکت فروسيليسيم خمين متعارف ۲,۹۳۳,۰۰۰ ۱۴۰۰
۴ بروز رساني مطالعات امکان‌سنجي احداث کارخانه توليد مس شرکت پرشيا اروپا متعارف ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۱۴۰۰
۵ امکانسنجي کنيانتره مس شرکت مبين صنعت راسنين متعارف ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰
۶ بروز رساني مطالعات امکان‌سنجي احداث کارخانه تغليظ معدن مس چاه فيروزه شرکت توسعه صنايع و معادن گهر مس متعارف ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹
۷ نظارت بانکي طرح يک ميليون تني اکسيدي طلاي شادان شرکت معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان متعارف ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۹
۸ طرح توسعه کارخانه توليد پروفيل UPVC شرکت کار تجارت فربد متعارف ۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۵
۹ طرح متمم نظارت بر اجراي طرح کارخانه 10 هزار تني مس کاتدي طارم شرکت صنايع مس طارم متعارف ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۵
۱۰ توليد بطر و جار سبک شرکت شيشه و گاز ( شوگا ) متعارف ۷۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۵
۱۱ احداث کارخانه 10 هزار تني مس طارم شرکت صنايع مس طارم متعارف ۳۲۶,۳۱۲ ۱۳۹۴
۱۲ مطالعات امکانسنجي مس بورلي قزاقستان شرکت کاوند نهان زمين متعارف ۶۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۴
۱۳ احداث کارخانه توليد فيلتر کولر آبي داوود خيري پور متعارف ۲۵,۰۰۰ ۱۳۹۴
۱۴ مطالعات امکانسنجي استحصال مس از معدن دزوکي شرکت کوير مس مشرق زمين متعارف ۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۳
۱۵ خدمات مشاوره و مهندسي تکميلي و نظارت عاليه و کارگاهي و کنترل پروژه مس سونگون شرکت ملي صنايع مس ايران پیچیده ۶۹۶,۱۲۸ ۱۳۹۲
۱۶ مهندسي تکميلي و تامين تجهيزات و اجرا کليه تجهيزات و ادوات برقي شرکت کوشا کانسار پیچیده ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۲
۱۷ مهندسي تکميلي و نظارت عاليه و کارگاهي و کنترل پروژه احداث کارخانه ذوب و اسيد مس سرچشمه شرکت ملي صنايع مس ايران پیچیده ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۲
۱۸ ارزيابي فني اقتصادي معادن کوچک و متوسط مس اکسيدي شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان پیچیده ۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۲
۱۹ مهندسي تکميلي و نظارت عاليه و کارگاهي و کنترل پروژه توسعه تغليظ مجتمع مس شهر بابک شرکت ملي صنايع مس ايران پیچیده ۴,۷۴۰,۴۹۷ ۱۳۹۲
۲۰ مطالعات امکانسنجي توليد مس کاتدي به ظرفيت 10000تن در سال شرکت صنايع مس طارم پیچیده ۵۹۴,۹۶۸ ۱۳۹۱
۲۱ مطالعات امکانسنجي توليد مس کاتدي به ظرفيت 5000 تن در سال شرکت توسعه مس البرز پیچیده ۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۰
۲۲ خدمات مشاوره و مهندسي تکميلي و نظارت عاليه و کارگاهي و کنترل پروژه مس سرچشمه شرکت ملي صنايع مس ايران پیچیده ۶۳۴,۸۹۱ ۱۳۹۰
۲۳ انجام خدمات نظارت کارگاهي پروژه توليد مس کاتدي طارم شرکت صنايع مس طارم پیچیده ۶۰۰,۰۰۰ ۱۳۸۹