اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:آذر فراگام پويا شماره عضویت: ۹۷۰۸ شماره تلفن : ۰۴۴-۳۲۲۴۸۶۷۱
آدرس شرکت : اروميه- بخش مرکزي اروميه- خيام جنوبي-بعد کوچه شماره21- پلاک 299- طبقه3


اطلاعات ثبتی شرکت:

تاریخ ثبت:۱۳۹۶/۰۱/۱۹ شماره ثبت:۱۶۷۰۱
شناسه ملی : ۱۴۰۰۶۶۹۱۳۶۵ نوع شرکت : سهامي خاص