اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت: بهين راهبرد آراس شماره عضویت: ۹۶۰۶ شماره تلفن: ۰۸۷۳۳۳۸۴۱۰۵
آدرس شرکت:  سنندج،شهرک صنعتي شماره۱، مرکز فناوري و کسب و کار سنندج طبقه ۲ واحد۷


دارای رتبه در:

رسته رتبه تاريخ اعتبار گواهينامه
امکان سنجي ج-۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹


ردیف زمینه تخصصی
۱ خدمات
۲ مصنوعات صنعتی، برقی، الکترونیکی، ابزار دقیق، ماشین سازی
۳ کشاورزی و صنایع تبدیلی
تاریخ چاپ : ۱۴۰۱/۱۱/۰۷