اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت: آذر فراگام پويا شماره عضویت: ۹۷۰۸ شماره تلفن: ۰۴۴-۳۲۲۴۸۶۷۱
آدرس شرکت:  اروميه- بخش مرکزي اروميه- خيام جنوبي-بعد کوچه شماره۲۱- پلاک ۲۹۹- طبقه۳


دارای رتبه در:

رسته رتبه تاريخ اعتبار گواهينامه
امکان سنجي ج-۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱


ردیف زمینه تخصصی
۱ کشاورزی و صنایع تبدیلی
تاریخ چاپ : ۱۴۰۲/۱۲/۱۰