اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت: آذر تدوين طرح دقيق شماره عضویت: ۹۷۱۶ شماره تلفن: ۰۴۱۳۵۵۹۵۱۱۴
آدرس شرکت:  تبريز- چهار راه منصور- برج ابريشم- طبقه همکف حياط


دارای رتبه در:

رسته رتبه تاريخ اعتبار گواهينامه
امکان سنجي ج-۳ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱


ردیف زمینه تخصصی
۱ خدمات
۲ مصنوعات صنعتی، برقی، الکترونیکی، ابزار دقیق، ماشین سازی
۳ صنایع مواد غذایی و آشامیدنی
تاریخ چاپ : ۱۴۰۱/۱۱/۰۷