اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:امن افزار گستر آفتاب شماره عضویت: ۱۴۰۰۰۶ شماره تلفن : ۰۲۴۳۳۱۵۴۳۱۶
آدرس شرکت : زنجان -بلوارگاوازنگ مرکز تحصيلات تکميلي علوم پايه پارک علوم و فناوري استان زنجان واحد ۱۰۱


دارای رتبه در:

رسته رتبه تاريخ اعتبار گواهينامه
امکان سنجی ج-3 ۱۴۰۱/۰۴/۰۱


ردیف زمینه تخصصی
1 خدمات