اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:ايراتک کيش شماره عضویت: ۹۷۰۱ شماره تلفن : ۰۷۶-۴۴۳۵۱۹۵
آدرس شرکت : جزيره کيش- بلوار نيايش- سفين- نبش کوچه خاتم- مجتمع اداري خاتم- طبقه اول- پلاک2


گواهی نامه های شرکت:

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني و امورپيمانکاري اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعي ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۶۵۹۹
بازرسي فني ديگ هاي بخار و آب داغ17020 مرکز ملي تاييد صلاحيت ايران ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ NACI/IB۵۶۸
بازرسي فني مخازن تحت فشار مرکز ملي تاييد صلاحيت ايران ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ NACI/IB۵۶۹
کاليبراسيون مخازن ذخيره وزارت نفت ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۰۰۰۲
گواهينامه بازرسي جرثقيل17020 مرکز ملي تاييد صلاحيت ايران ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ NACI/IB ۵۵۱
تاييد صلاحيت جهت ارائه خدمات بازرسي فني ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۱۳۸۷۲/۰۵۰/۰گ
گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره ي نفت و گاز ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۹۴/۵/۷۰/۹
پروانه فني و مهندسي ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۳۴۰۱۳