اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:بين المللي سرمايه گذاري پروژه سپهر صدرا خراسان شماره عضویت: ۹۷۰۳ شماره تلفن : ۰۵۱-۴۳۲۲۱۶۰۳
آدرس شرکت : نيشابور- بلوار بعثت- بعثت1- پلاک72


گواهی نامه های شرکت:

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
گواهي عضويت در انجمن تخصصي مراکز تحقيق و توسع انجمن تخصصي مراکز تحقيق و توسعه صنابع و معادن ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۲۴۶۵
گواهي نامه عضويت انجمن شرکت هاي مشاور سرمايه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۹۳۰۶۳۳۷
جواز تأسيس واحد فني و مهندسي ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۲۰/۱۶۶۱۲۴۱