اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:بهينه گستر صنايع آرمان شماره عضویت: ۱۴۰۰۱۷ شماره تلفن : ۰۲۱-۲۲۰۹۷۳۳۳
آدرس شرکت : تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خيابان ارغوان غربي، سروناز، سروناز يکم، پلاک ۱۱، واحد ۱


گواهی نامه های شرکت:

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
پروانه رسانه هاي غيربرخط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ۱۴۰۸/۰۵/۳۰ ۸۶۶۶۲
نشر ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ ۵۰۷۹۰۱
فني و حرفه اي فني و حرفه اي ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۹۸۷۱۱۱۸۴۲۳