اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:آکو مشاور گيتي شماره عضویت: ۸۸۴۹ شماره تلفن : ۰۷۶-۳۳۶۷۵۵۷۷-۳۳۶۸۲۴۸۹
آدرس شرکت : بندرعباس - بلوار امام خميني-گلشهر شمالي-روبروي12متري بهار-مجتمع فجر گلشهر-طبقه2-واحد23


اطلاعات هیأت مدیره:

نام نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت در شرکت
فاطمه کريمي کارشناس مهندسی کامپیوتر عضو هیئت مدیره - عضو هيئت مديره
آرين کريمي فوق دیپلم نرم افزار عضو هیئت مدیره - عضو هيئت مديره
منيژه نارنجي دیپلم زمین شناسی عضو هیئت مدیره - نايب رئيس هيئت مديره
هلاله نارنجي کارشناس کاربرد کامپیوتر مدیر عامل و عضو
سهراب کريمي کارشناس مهندسی علوم و صنایع غذایی رئیس هیئت مدیره - رييس هيئت مديره


نام مدیر عامل : هلاله نارنجي