اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:تدبير پويان صنعت شمال شماره عضویت: ۹۳۰۸ شماره تلفن : ۰۱۱-۳۲۳۲۶۸۱۰
آدرس شرکت : مازندران- بابل- خيابان شريعتي- ميدان جهاد(اوقاف)- مجتمع مهندسين-طبقه پنجم- واحد504


اطلاعات هیأت مدیره:

نام نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت در شرکت
سيده اوليا عليجان پور طلوتي دکترا مهندسي شيمي عضو هیئت مدیره - نائيب ريئس هيئت مديره
سيد خليل رمضان نيا طلوتي کارشناسی ارشد مهندسی عمران عضو هیئت مدیره - نائب رئيس هيئت مديره
سيد شعبان ميرشعباني طلوتي کارشناس مهندسی صنایع عضو هیئت مدیره - هيئت مديره و مدير عامل
مهدي طلائي کارشناسی ارشد مهندسی عمران عضو هیئت مدیره - ريئس هيئت مديره


نام مدیر عامل : سيدشعبان ميرشعباني طلوتي