اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:ايراتک کيش شماره عضویت: ۹۷۰۱ شماره تلفن : ۰۷۶-۴۴۳۵۱۹۵
آدرس شرکت : جزيره کيش- بلوار نيايش- سفين- نبش کوچه خاتم- مجتمع اداري خاتم- طبقه اول- پلاک2


اطلاعات کارکنان شرکت:

خلاصه اطلاعات کارکنان شرکت
تعداد پرسنل تمام وقت : ۲۸ تعداد پرسنل پاره وقت : تعداد پرسنل موردی :
جمع کل : ۲۸


رشته تحصیلی دیپلم کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا جمع
مهندسی مکانیک ۰ ۷ ۳ ۰ ۱۰
مهندسي شيمي ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
مهندسی عمران ۰ ۱ ۱ ۰ ۲
مهندسی برق ۰ ۷ ۰ ۰ ۷
مهندسی متالوژی ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
مهندسی کامپیوتر ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
مهندسی صنایع ۰ ۱ ۱ ۰ ۲
بهداشت و کنترل مواد غذایی ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
امور مالی و حسابداری ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
معماری ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
نرم افزار ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
جمع کل ۰ ۲۰ ۸ ۰ ۲۸