جزئیات شرکت تدبير نيرو
رتبه شرکت
امکان سنجي نظارت
ب-2 ب-2
گرایش های تخصصی
ردیف عنوان زمینه
۱ صنعت انرژی، نفت و گاز
خلاصه اطلاعات کارکنان شرکت
تعداد اعضای هیأت مدیره : ۳ تعداد اعضای مدیر اجرایی : ۸ تعداد اعضای کارشناس : ۰
تعداد پرسنل تمام وقت : ۱۰ تعداد پرسنل پاره وقت : ۲ تعداد پرسنل موردی : ۰
تعداد پرسنل با مدرک دکترا : ۰ تعداد پرسنل با مدرک کارشناسی ارشد : ۱ تعداد پرسنل با مدرک کارشناسی : ۱۱ تعداد پرسنل با مدرک پایین تر از کارشناسی : ۰
جمع کل : 12
اطلاعات پروژه های مشاور
تعداد کل پروژه های انجام شده: ۱۰ تعداد پروژه های مرتبط با جستجو: ۱۰
پروژه های مرتبط با نتیجه جستجو
ردیف نام طرح رسته نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت
۱ طرح توسعه نيروگاه هاي شرکت واراژ جهان امکان سنجي متعارف ۲۱۸۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰
۲ نيروگاه آريان (زنجان 2) امکان سنجي متعارف ۲۵۹۱۷۰۴۰۰۰۰۰۰
۳ مطالعات امکان سنجي پتروشيمي ممسني نظارت پیچیده و بالا ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴ مطالعات امکان سنجي نظارت پیچیده و بالا ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵ مطالعات امکان سنجي ده دشت نظارت پیچیده و بالا ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶ مطالعات امکان سنجي هيدج نظارت پیچیده و بالا ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۷ مطالعات امکان سنجي نيروگاه زنجان امکان سنجي پیچیده و بالا ۴۵۹۶۸۵۰۰۰۰۰۰
۸ مطالعات امکان سنجي نيروگاه امکان سنجي پیچیده و بالا ۱۶۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۹ مطالعات امکان سنجي نيروگاه امکان سنجي پیچیده و بالا ۸۹۱۲۶۱۰۰۰۰۰۰
۱۰ مطالعات امکان سنجي نصب مولدهاي مقياس کوچک امکان سنجي پیچیده و بالا ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
دیگر پروژه ها
ردیف نام طرح رسته نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت
رکوردی یافت نشد!
تمامي حقوق اين نرم افزار متعلق به کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی مي باشد
طراحی و اجرا توسط شرکت دفراز