جزئیات شرکت آذر نماد انرژي
رتبه شرکت
امکان سنجي نظارت
ب-2 ج-1
گرایش های تخصصی
ردیف عنوان زمینه
۱ صنعت انرژی، نفت و گاز
۲ ساختمان، مسکن و شهرسازي
خلاصه اطلاعات کارکنان شرکت
تعداد اعضای هیأت مدیره : ۵ تعداد اعضای مدیر اجرایی : ۷ تعداد اعضای کارشناس : ۱۷
تعداد پرسنل تمام وقت : ۱۸ تعداد پرسنل پاره وقت : ۱۱ تعداد پرسنل موردی : ۰
تعداد پرسنل با مدرک دکترا : ۱ تعداد پرسنل با مدرک کارشناسی ارشد : ۳ تعداد پرسنل با مدرک کارشناسی : ۲۲ تعداد پرسنل با مدرک پایین تر از کارشناسی : ۳
جمع کل : 29
اطلاعات پروژه های مشاور
تعداد کل پروژه های انجام شده: ۲۷ تعداد پروژه های مرتبط با جستجو: ۲۷
پروژه های مرتبط با نتیجه جستجو
ردیف نام طرح رسته نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت
۱ مديريت پروژه و مشاوره مديريت در زمينه ارائه خدمات مشاوره سرمايه گذاري وتدوين گزارش مطالعات امکانسنجي طرح احداث نيروگاه مقياس کوچک CHP به منظور تصميم گيري کارفرما و يا ارائه به سيستم بانکي براي مشارکت ودريافت تسهيلات امکان سنجي متعارف ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲ مديريت پروژه و مشاوره مديريت در زمينه ارائه خدمات مشاوره سرمايه گذاري وتدوين گزارش مطالعات امکانسنجي طرح احداث نيروگاه مقياس کوچک CHP به منظور تصميم گيري کارفرما و يا ارائه به سيستم بانکي براي مشارکت ودريافت تسهيلات امکان سنجي متعارف ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳ مديريت پروژه و مشاوره مديريت در زمينه ارائه خدمات مشاوره سرمايه گذاري وتدوين گزارش مطالعات امکانسنجي طرح احداث نيروگاه مقياس کوچک CHP به منظور تصميم گيري کارفرما و يا ارائه به سيستم بانکي براي مشارکت ودريافت تسهيلات امکان سنجي متعارف ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴ مديريت پروژه و مشاوره مديريت در زمينه ارائه خدمات مشاوره سرمايه گذاري وتدوين گزارش مطالعات امکانسنجي طرح احداث نيروگاه مقياس کوچک CHP به منظور تصميم گيري کارفرما و يا ارائه به سيستم بانکي براي مشارکت ودريافت تسهيلات امکان سنجي متعارف ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵ مديريت پروژه و مشاوره مديريت در زمينه ارائه خدمات مشاوره سرمايه گذاري وتدوين گزارش مطالعات امکانسنجي طرح احداث نيروگاه مقياس کوچک CHP به منظور تصميم گيري کارفرما و يا ارائه به سيستم بانکي براي مشارکت ودريافت تسهيلات امکان سنجي متعارف ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶ مديريت مصرف،مميزي انرژي خط 1 زرينه رود متعارف ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۷ مطالعات مرحله 1خط 2زرينه رود امکان سنجي متعارف ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۸ مطالعات مهندسي مرحله 1و2 سد شهريار امکان سنجي متعارف ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۹ مرحله 3 پروژه جابجايي خطوط برق سد شهريار نظارت متعارف ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰ مطالعات مهندسي مرحله 1و2 تأمين برق سد سهند امکان سنجي متعارف ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱ تهيه اسناد فني و بازرگاني مناقصه فاينانس ارس امکان سنجي پیچیده و بالا ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲ مطالعات مرحله3نيرورساني به گلفرج نظارت متعارف ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳ مطالعات مرحله 1 و2 جابجايي خطوط شهرک آبيارن امکان سنجي متعارف ۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴ مطالعات اوليه ذوب آهن اسنوند آذر امکان سنجي متعارف ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ مديريت انرژي مولد مقياس کوچک آذر حديد بناب امکان سنجي متعارف ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶ خدمات مهندسي کارگاه جانانلو- سد خدآفرين امکان سنجي متعارف ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ مميزي انرژي انشعابات موسسه عاشورا پیچیده و بالا ۰
۱۸ مطالعات امکان سنجي شهر شهريار امکان سنجي متعارف ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۹ مرحله 2 تامين برق فاز1شهر شهريار امکان سنجي متعارف ۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۰ مطالعات مرحله اول نحوه تأمين برق فاز1 بعثت امکان سنجي متعارف ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۱ مطالعات شبکه فوق توزيع شهرک سرمايه گذارخارجي امکان سنجي متعارف ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۲ تامين برق شهرک آخولا و صنايع فولاد شهريار امکان سنجي متعارف ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۳ خدمات مهندسي بازنگري طرح شبکه برق شهرک رشديه پیچیده و بالا ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۴ تهيه دستورالعمل اجرايي منطقه آزاد ارس پیچیده و بالا ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۵ خدمات مهندسي تامين برق کارخانه آذرغلطک پیچیده و بالا ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۶ مطالعه،طراحي شبکه برق شهرک سرمايه گذاري و بعث امکان سنجي متعارف ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۷ مطالعات اوليه و نحوه تامين برق اسنوندآذر امکان سنجي متعارف ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
دیگر پروژه ها
ردیف نام طرح رسته نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت
رکوردی یافت نشد!
تمامي حقوق اين نرم افزار متعلق به کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی مي باشد
طراحی و اجرا توسط شرکت دفراز