جزئیات شرکت پيشگامان راهگشاي آذر شمالغرب
رتبه شرکت
امکان سنجي نظارت سایر اعتبار سنجي(سنجش صلاحيت،اهليت و رتبه اعتباري) مطالعه و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري عارضه يابي ارزيابي طرح مشاوره تأمين مالي خدمات بانکي مشاور بين المللي سرمايه گذاري
ج-3
گرایش های تخصصی
ردیف عنوان زمینه
۱ کشاورزی و صنایع تبدیلی
خلاصه اطلاعات کارکنان شرکت
تعداد اعضای هیأت مدیره : ۶ تعداد اعضای مدیر اجرایی : ۱ تعداد اعضای کارشناس : ۱
تعداد پرسنل تمام وقت : ۸ تعداد پرسنل پاره وقت : ۰ تعداد پرسنل موردی : ۰
تعداد پرسنل با مدرک دکترا : ۰ تعداد پرسنل با مدرک کارشناسی ارشد : ۲ تعداد پرسنل با مدرک کارشناسی : ۵ تعداد پرسنل با مدرک پایین تر از کارشناسی : ۰
جمع کل : 7
اطلاعات پروژه های مشاور
تعداد کل پروژه های انجام شده: ۲۱ تعداد پروژه های مرتبط با جستجو: ۲۱
پروژه های مرتبط با نتیجه جستجو
ردیف نام طرح رسته نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت
۱ بازرسي و حسابرسي سایر متعارف ۱۶۸۰۰۰۰۰۰
۲ وصول مطالبات سایر متعارف ۲۰۰۰۰۰۰
۳ توليدميوه جات خشک و لواشک بهداشتي امکان سنجي متعارف ۱۷۷۵۷۶۵۷۰۰۰
۴ پروار بندي گوساله اصيل امکان سنجي متعارف ۴۰۱۶۰۰۰۰۰۰
۵ توليد قند قالبي از شکر امکان سنجي متعارف ۲۲۴۲۴۰۰۰۰۰۰
۶ سردخانه و سورتينگ ميوه امکان سنجي متعارف ۴۵۴۰۶۰۰۰۰۰۰
۷ سردخانه امکان سنجي متعارف ۶۵۸۱۹۰۰۰۰۰۰
۸ پرورش نيمچه گوشتي امکان سنجي متعارف ۹۴۳۱۰۰۰۰۰۰
۹ طرح توليد خمير و شيره خرما امکان سنجي متعارف ۲۳۰۱۶۰۰۰۰۰۰
۱۰ احداث گلخانه دايم پلاستيکي امکان سنجي متعارف ۱۴۱۳۹۰۰۰۰۰۰
۱۱ احداث گلخانه دايم پلاستيکي امکان سنجي متعارف ۷۲۰۵۰۰۰۰۰۰
۱۲ احداث گلخانه دايم پلاستيکي امکان سنجي متعارف ۷۰۰۲۰۰۰۰۰۰
۱۳ طرح پرورش ماهي و مرغ گوشتي امکان سنجي متعارف ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴ طرح پرورش صيفي جات امکان سنجي متعارف ۱۷۹۴۴۵۰۰۰۰۰
۱۵ مرغداري تخمگذار امکان سنجي متعارف ۲۹۳۰۸۰۰۰۰۰۰
۱۶ احداث گلخانه دايم پلاستيکي امکان سنجي متعارف ۶۵۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ خوراک دام طيور امکان سنجي متعارف ۱۶۹۲۴۰۰۰۰۰۰
۱۸ سردخانه ثابت دو مداره امکان سنجي متعارف ۱۸۹۷۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۹ احداث گلخانه پلاستيکي امکان سنجي متعارف ۱۳۱۳۳۱۱۰۰۰۰
۲۰ گاو داري شيري امکان سنجي متعارف ۶۸۶۹۵۵۰۰۰۰
۲۱ کشت گل محمدي امکان سنجي متعارف ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
دیگر پروژه ها
ردیف نام طرح رسته نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت
رکوردی یافت نشد!
تمامي حقوق اين نرم افزار متعلق به کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی مي باشد
طراحی و اجرا توسط شرکت دفراز