جزئیات شرکت دانش بازار سام
رتبه شرکت
امکان سنجي نظارت
ج-2
گرایش های تخصصی
ردیف عنوان زمینه
۱ صنعت، فلزات و معادن
۲ صنعت، مصنوعات صنعتی
خلاصه اطلاعات کارکنان شرکت
تعداد اعضای هیأت مدیره : ۲ تعداد اعضای مدیر اجرایی : ۲ تعداد اعضای کارشناس : ۱۳
تعداد پرسنل تمام وقت : ۱۲ تعداد پرسنل پاره وقت : ۰ تعداد پرسنل موردی : ۵
تعداد پرسنل با مدرک دکترا : ۲ تعداد پرسنل با مدرک کارشناسی ارشد : ۸ تعداد پرسنل با مدرک کارشناسی : ۷ تعداد پرسنل با مدرک پایین تر از کارشناسی : ۰
جمع کل : 17
اطلاعات پروژه های مشاور
تعداد کل پروژه های انجام شده: ۴۸ تعداد پروژه های مرتبط با جستجو: ۴۸
پروژه های مرتبط با نتیجه جستجو
ردیف نام طرح رسته نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت
۱ امکان سنجي 35 طرح اقتصادي خط لوله اتيلن غرب امکان سنجي پیچیده و بالا ۱۵۲۰۱۴۶۰۰۰۰۰۰
۲ بررسي بازار و امکان سنجي نانو سيليس پیچیده و بالا ۳۵۶۵۰۰۰۰۰۰۰
۳ امکان سنجي فني و اقتصادي زنجيره متانول و اکريلو نيتريد امکان سنجي پیچیده و بالا ۳۹۹۳۸۱۶۳۰۰۰۰۰۰
۴ امکان سنجي ايزو بوتيل استات امکان سنجي پیچیده و بالا ۱۲۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۵ امکان سنجي اتيلن وينيل استات امکان سنجي پیچیده و بالا ۳۵۴۷۶۲۰۰۰۰۰۰
۶ امکان سنجي اسيد فرميک و VAM امکان سنجي پیچیده و بالا ۲۷۰۲۸۱۷۰۰۰۰۰۰
۷ بررسي بازار نانو رس در ايران نو ورود ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۸ امکان سنجي توليد گرانول PVC پزشکي امکان سنجي پیچیده و بالا ۵۳۸۳۴۰۰۰۰۰۰
۹ بررسي بازار نانو نقره در ايران نو ورود ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰ طرح مفهوم و امکان سنجي نوسازي ناوگان خدمات مهندسي امکان سنجي متعارف ۵۸۱۸۸۰۰۰۰۰۰۰
۱۱ امکان سنجي توليد محصول پيش آگاهي زلزله امکان سنجي نو ورود ۱۰۶۹۳۲۰۰۰۰۰۰
۱۲ بررسي کاربردها و پتانسيل بازار گرافن در ايران نو ورود ۰
۱۳ امکان سنجي و ايجاد کنسوسيوم فروش محصولات کفش متعارف ۰
۱۴ تحليل پتانسيل بازار کامپوزيت هاي تقويت شده با گرافن و نانو لوله هاي کربن نو ورود ۰
۱۵ بررسي بازار و امکان سنجي و تدوين استراتژي ورود به بازار دستگاه نانو کويتاسيون نو ورود ۰
۱۶ تحقيقات بازار، امکان سنجي و تدوين استراتژي ورود به بازار محصول نانو فيلتر پیچیده و بالا ۰
۱۷ امکان سنجي مقدماتي محصول کيسه هاي پليمر تجزيه پذير امکان سنجي پیچیده و بالا ۳۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰
۱۸ مشاوره تدوين برنامه توسعه بازار محصولات نانو در بازارهاي داخلي و خارجي پیچیده و بالا ۰
۱۹ انجام مطالعات پژوهشي به منظور طراحي مدل برند مشترک براي منسوجات نانو پیچیده و بالا ۰
۲۰ مطالعه امکان سنجي و تدوين طرح تجاري مرکز فروش فرش دستباف ايران در چين امکان سنجي متعارف ۱۱۷۳۰۰۰۰۰۰
۲۱ تدوين گزارش امکان سنجي محصول فلکسو بنر امکان سنجي متعارف ۷۲۴۸۵۰۰۰۰۰۰
۲۲ مطالعات بازار هگزان در منطقه متعارف ۰
۲۳ امکان سنجي طرح هاي پايين دستي پتروشيمي دهلران امکان سنجي متعارف ۳۲۰۶۲۷۰۰۰۰۰۰
۲۴ امکان سنجي طرح هاي بازيافت قطعات پلي يورتان امکان سنجي متعارف ۲۰۷۲۰۰۰۰۰۰۰
۲۵ بررسي بازار نانو سلولز در ايران پیچیده و بالا ۰
۲۶ نظارت بر 30 مطالعه امکان سنجي نظارت متعارف ۰
۲۷ نظارت بر پروژه هاي مطالعاتي امکان سنجي دفتر پتروشيمي نظارت متعارف ۰
۲۸ مطالعه و بازنگري برنامه توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي در حوزه پلاستيک متعارف ۰
۲۹ مطالعه و شناسايي مناطق مستعد و توسعه صنايع پايين دستي در آنها متعارف ۰
۳۰ نظارت بر قرارداد انجمن ملي نفت نظارت متعارف ۰
۳۱ بررسي بازار مواد ضد آب و لک در ايران پیچیده و بالا ۰
۳۲ امکان سنجي طرح پلي استال امکان سنجي پیچیده و بالا ۲۸۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۳ امکان سنجي واحد پلي پروپيلن امکان سنجي پیچیده و بالا ۳۲۵۸۷۸۵۰۰۰۰۰۰
۳۴ امکان سنجي واحد پلي اتيلن سنگين امکان سنجي پیچیده و بالا ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۵ امکان سنجي توليد کود سولفات پتاسيم جامد امکان سنجي پیچیده و بالا ۳۷۱۷۲۰۰۰۰۰۰۰
۳۶ امکان سنجي توليد پلياتيلن ترفنلات گريد بطري امکان سنجي پیچیده و بالا ۷۹۶۵۰۳۰۰۰۰۰۰
۳۷ امکان سنجي توليد قطعات پلاستيکي امکان سنجي پیچیده و بالا ۴۳۴۷۹۹۰۰۰۰۰۰
۳۸ امکان سنجي واحد پلي يورتان امکان سنجي پیچیده و بالا ۲۰۴۴۵۲۰۰۰۰۰۰
۳۹ امکان سنجي واحد گرانول پلي اتيلن امکان سنجي پیچیده و بالا ۱۱۶۱۷۵۰۰۰۰۰۰
۴۰ تفاهم نامه انجام مطالعات امکان سنجي امکان سنجي پیچیده و بالا ۰
۴۱ امکان سنجي واحد بوتادين امکان سنجي پیچیده و بالا ۱۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۲ امکان سنجي واحد بوتادين امکان سنجي پیچیده و بالا ۴۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۳ تحليل فرصت واحد سيليکن پیچیده و بالا ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۴ تحليل فرصت پوشش هاي تبديلي پايه زيرکونيوم پیچیده و بالا ۰
۴۵ امکان سنجي واحد پلي اتيلن سنگين امکان سنجي پیچیده و بالا ۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۶ امکان سنجي واحد پلي اتيلن سبک و سنگين امکان سنجي پیچیده و بالا ۳۱۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۷ امکان سنجي واحد پلي استال امکان سنجي پیچیده و بالا ۲۸۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۸ امکان سنجي توليد سلفون و شرينک امکان سنجي پیچیده و بالا ۲۱۲۰۰۵۰۰۰۰۰۰
دیگر پروژه ها
ردیف نام طرح رسته نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت
رکوردی یافت نشد!
تمامي حقوق اين نرم افزار متعلق به کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی مي باشد
طراحی و اجرا توسط شرکت دفراز