جزئیات شرکت توسعه فراگير جاسک
رتبه شرکت
امکان سنجي نظارت
ج-2
گرایش های تخصصی
ردیف عنوان زمینه
۱ صنعت انرژی، نفت و گاز
۲ خدمات
خلاصه اطلاعات کارکنان شرکت
تعداد اعضای هیأت مدیره : ۳ تعداد اعضای مدیر اجرایی : ۱ تعداد اعضای کارشناس : ۱۴
تعداد پرسنل تمام وقت : ۹ تعداد پرسنل پاره وقت : ۳ تعداد پرسنل موردی : ۶
تعداد پرسنل با مدرک دکترا : ۱ تعداد پرسنل با مدرک کارشناسی ارشد : ۱۳ تعداد پرسنل با مدرک کارشناسی : ۴ تعداد پرسنل با مدرک پایین تر از کارشناسی : ۰
جمع کل : 18
اطلاعات پروژه های مشاور
تعداد کل پروژه های انجام شده: ۳۴ تعداد پروژه های مرتبط با جستجو: ۳۴
پروژه های مرتبط با نتیجه جستجو
ردیف نام طرح رسته نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت
۱ امکان سنجي پالايشگاه ميعانات گازي قشم امکان سنجي پیچیده و بالا ۸۵۹۷۱۸۷۰۰۰۰۰۰
۲ مطالعات امکان سنجي فني اقتصادي پروژه چند منظو امکان سنجي متعارف ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳ ارزيابي عملکرد هولدينگ انرژي تدبير نظارت متعارف ۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴ مطالعات بازار فرودگاه هليکوپتر در کشورهاي حاش امکان سنجي متعارف ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵ برنامه ريزي و کنترل پروژه متعارف ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶ مطالعات امکان سنجي فني و اقتصادي ايجاد زير ساختهاي تامين آب و برق در طرح منطقه انرژي جاسک امکان سنجي متعارف ۲۹۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۷ مطالعات امکان سنجي فني و اقتصادي ايجاد زيرساخت هاي مسکوني و اقامتي در طرح منطقه انرژي جاسک امکان سنجي متعارف ۷۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۸ مطالعه امکان سنجي فني و اقتصادي ايجاد زيرساخت هاي حمل و نقل دريايي در طرح منطقه انرژي جاسک امکان سنجي متعارف ۴۹۶۸۷۲۰۰۰۰۰۰۰
۹ مطالعه امکان سنجي فني و اقتصادي ايجاد زيرساخت هاي حمل و نقل جاده اي در طرح منطقه انرژي جاسک امکان سنجي متعارف ۳۸۹۹۹۹۹۸۸۰۰۰
۱۰ مطالعه امکان سنجي فني و اقتصادي ايجاد زيرساخت هاي حمل و نقل هوايي در طرح منطقه انرژي جاسک امکان سنجي متعارف ۳۷۱۹۹۹۹۸۸۰۰۰
۱۱ مطالعه امکان سنجي فني و اقتصادي ايجاد زيرساخت هاي خدمات درماني در طرح منطقه انرژي جاسک امکان سنجي متعارف ۳۳۵۹۹۹۹۸۸۰۰۰
۱۲ مطالعات امکان سنجي فني و اقتصادي ايجاد زيرساخت هاي خدمات تفريحي در طرح منطقه انرژي جاسک امکان سنجي متعارف ۲۰۹۹۹۹۸۸۰۰۰
۱۳ مطالعه امکان سنجي فني و اقتصادي ايجاد زيرساخت هاي خدمات آموزش در طرح منطقه انرژي جاسک امکان سنجي متعارف ۷۸۷۲۰۰۱۲۰۰۰
۱۴ مطالعه امکان سنجي فني و اقتصادي احداث خط لوله نفتي نکا-جاسک در طرح منطقه انرژي جاسک امکان سنجي متعارف ۸۶۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ مطالعه امکان سنجي فني و اقتصادي احداث خط لوله گازي سرخس-جاسک در طرح منطقه انرژي جاسک امکان سنجي متعارف ۴۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶ مطالعه امکان سنجي فني و اقتصادي احداث خط لوله نفتي گوره-جاسک(ربيع) در طرح منطقه انرژي جاسک امکان سنجي متعارف ۶۵۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ مطالعه امکان سنجي فني و اقتصادي احداث خط لوله صادرات گاز جاسک به عمان در طرح منطقه انرژي جاسک امکان سنجي متعارف ۱۰۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۸ مطالعه امکان سنجي فني و اقتصادي احداث خط لوله اتان عسلوئيه-جاسک در طرح منطقه انرژي جاسک امکان سنجي متعارف ۱۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۹ مطالعه امکان سنجي فني و اقتصادي احداث انبار نفت جاسک در طرح منطقه انرژي جاسک امکان سنجي متعارف ۱۴۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۰ مطالعه امکان سنجي فني و اقتصادي احداث پالايشگاه در طرح منطقه انرژي جاسک امکان سنجي متعارف ۲۰۹۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۱ مطالعه امکان سنجي فني و اقتصادي احداث پتروشيمي در طرح منطقه انرژي جاسک امکان سنجي متعارف ۲۴۳۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۲ مطالعه امکان سنجي فني و اقتصادي احداث نيروگاه در طرح منطقه انرژي جاسک امکان سنجي متعارف ۵۸۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۳ مطالعه امکان سنجي فني و اقتصادي احداث مگاپورت در طرح منطقه انرژي جاسک امکان سنجي متعارف ۵۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۴ مطالعه امکان سنجي طرح گردشگري خور کرتي امکان سنجي متعارف ۲۹۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۵ مطالعات توسعه گردشگري جزيره هنگام امکان سنجي متعارف ۲۷۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۶ شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت حمل و نقل ريلي امکان سنجي متعارف ۲۵۴۰۹۰۰۰۰۰۰۰
۲۷ مطالعات مفهومي احداث خط لوله انتقال گاز طبيعي از ايران به عمان امکان سنجي متعارف ۸۷۴۶۵۶۰۰۰۰۰۰۰
۲۸ طرح توجيهي احداث ميني ال ان جي امکان سنجي متعارف ۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۹ مطالعات مقدماتي احداث مخازن ذخيره سازي نفت خام در جاسک امکان سنجي متعارف ۷۲۳۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰
۳۰ مطالعات امکان سنجي مقدماتي احداث نيروگاه خورشيدي در جاسک امکان سنجي متعارف ۸۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۱ مطالعات امکان سنجي مقدماتي احداث مخازن ذخيره سازي نفت کوره در بندر شهيد رجايي امکان سنجي متعارف ۱۷۳۹۳۳۳۰۰۰۰۰۰
۳۲ مطالعات امکان سنجي فني و اقتصادي پروژه نيروگاه خورشيدي ماهان امکان سنجي پیچیده و بالا ۴۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۳ ارائه خدمات مشاوره و مهندسي پايه براي طرح احداث يک هزار مگاوات نيروگاه خورشيدي فتوولتائيک امکان سنجي پیچیده و بالا ۴۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۴ ارزيابي فني و اقتصادي خودروها و اتوبوس هاي گازسوز امکان سنجي متعارف ۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
دیگر پروژه ها
ردیف نام طرح رسته نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت
رکوردی یافت نشد!
تمامي حقوق اين نرم افزار متعلق به کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی مي باشد
طراحی و اجرا توسط شرکت دفراز