جزئیات شرکت خدمات مهندسي پژوهشگران فن گستر
رتبه شرکت
امکان سنجي نظارت سایر اعتبار سنجي(سنجش صلاحيت،اهليت و رتبه اعتباري) مطالعه و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري عارضه يابي ارزيابي طرح مشاوره تأمين مالي خدمات بانکي مشاور بين المللي سرمايه گذاري
الف-2 الف-2
گرایش های تخصصی
ردیف عنوان زمینه
۱ ساختمان، مسکن و شهرسازي
۲ کشاورزی و صنایع تبدیلی
۳ خدمات
۴ صنعت، فلزات و معادن
۵ صنعت، مصنوعات صنعتی
۶ صنعت انرژی، نفت و گاز
خلاصه اطلاعات کارکنان شرکت
تعداد اعضای هیأت مدیره : ۶ تعداد اعضای مدیر اجرایی : ۹ تعداد اعضای کارشناس : ۱۶
تعداد پرسنل تمام وقت : ۲۰ تعداد پرسنل پاره وقت : ۹ تعداد پرسنل موردی : ۲
تعداد پرسنل با مدرک دکترا : ۷ تعداد پرسنل با مدرک کارشناسی ارشد : ۱۸ تعداد پرسنل با مدرک کارشناسی : ۶ تعداد پرسنل با مدرک پایین تر از کارشناسی : ۰
جمع کل : 31
اطلاعات پروژه های مشاور
تعداد کل پروژه های انجام شده: ۱۷۹ تعداد پروژه های مرتبط با جستجو: ۱۷۹
پروژه های مرتبط با نتیجه جستجو
ردیف نام طرح رسته نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت
۱ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد آبگرمکن امکان سنجي متعارف ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد قطعات خ امکان سنجي متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۳ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد اتوبوس امکان سنجي متعارف ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۴ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد قطعات خ امکان سنجي متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۵ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد قطعات خ امکان سنجي متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۶ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد شيشه امکان سنجي متعارف ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۷ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد درب و پ امکان سنجي متعارف ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۸ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد درب و پ امکان سنجي متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۹ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد قطعات خ امکان سنجي متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد کپسولها امکان سنجي متعارف ۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد آبمعدني امکان سنجي متعارف ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد فنرهاي امکان سنجي متعارف ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد فنرهاي امکان سنجي متعارف ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد کپسولها امکان سنجي متعارف ۱۵۷۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد آبمعدني امکان سنجي متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد آبمعدني امکان سنجي متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد پت امکان سنجي متعارف ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۸ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد کن امکان سنجي متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۹ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد ميلگرد امکان سنجي متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۰ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد کپسولها امکان سنجي متعارف ۷۳۵۰۰۰۰۰۰۰
۲۱ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد خودرو ک امکان سنجي متعارف ۱۵۷۵۰۰۰۰۰۰۰
۲۲ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد آبمعدني امکان سنجي متعارف ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۳ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد پت امکان سنجي متعارف ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۴ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد مخازن س امکان سنجي متعارف ۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۵ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد ورقهاي امکان سنجي متعارف ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۶ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد ورقهاي امکان سنجي متعارف ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۷ انجام مطالعات امکانسنجي جامع جهت احداث واحد ت امکان سنجي متعارف ۱۰۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۸ انجام مطالعات امکانسنجي جامع جهت احداث واحد ت امکان سنجي متعارف ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۹ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد استامين امکان سنجي متعارف ۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد پني سيل امکان سنجي متعارف ۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۱ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد قطعات ت امکان سنجي متعارف ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۲ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد ميلگرد امکان سنجي متعارف ۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۳ تهيه و تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد آبميوه متعارف ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۴ نظارت بر اجراي طرح توليد ورق کارتن پلاستيکي نظارت متعارف ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۵ نظارت بر اجراي طرح توليد آجر ماشيني نظارت متعارف ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۶ نظارت بر اجراي طرح ريخته گري چدن نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۷ نظارت و کنترل طرح توليد آبگرمکن ديواري نظارت متعارف ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۸ نظارت و کنترل طرح توليد انواع قطعات بي متال نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۹ نظارت بر اجراي طرح توليد قطعات خودرو نظارت متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۰ نظارت بر اجراي طرح توليد لبنيات نظارت متعارف ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۱ نظارت بر اجراي طرح توليد کاربيد کلسيم نظارت متعارف ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۲ نظارت بر اجراي طرح توليد پروفيل پي وي سي نظارت متعارف ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۳ نظارت بر اجرايطرح توليد ژنراتور برق و موتورها نظارت متعارف ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۴ نظارت بر اجراي طرح توليد آبمعدني نظارت متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۵ نظارت بر روند اجرايي ساختمانهاي نيمه صنعتي مس نظارت متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۶ نظارت بر اجراي طرح توليد ديگ هوشمند ضدسوختن غ نظارت متعارف ۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۷ نظارت بر اجراي طرح توليد کانکس و کانتينر خاص نظارت متعارف ۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۸ نظارت بر اجراي طرح بسته بندي حبوبات نظارت متعارف ۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۹ نظارت بر اجراي طرح توليد قطعات خودرو نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۰ نظارت بر اجراي طرح توليد فرآورده هاي بتني نظارت متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۱ نظارت بر اجراي طرح توليد فرآورده هاي بتني نظارت متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۲ نظارت بر اجراي طرح توليد شيشه نظارت متعارف ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۳ نظارت بر اجراي طرح توليد سرنگ نظارت متعارف ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۴ نظارت بر اجراي طرح توليد پارچه هاي پنبه اي نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۵ نظارت بر اجراي طرح توليد سنگهاي سنباده نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۶ نظارت بر اجراي طرح توليد فروموليبدن نظارت متعارف ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۷ نظارت بر اجراي طرح توليد سبزيجات خشک نظارت متعارف ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۸ نظارت اجراي طرح توليد ورق و شمش روي نظارت متعارف ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۹ نظارت بر اجراي طرح توليد ورقهاي روي نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰ نظارت بر اجراي طرح توليد مصنوعات چوبي نظارت متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۱ نظارت بر اجراي طرح توليد فرآورده هاي لبني نظارت متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۲ نظارت بر اجراي طرح توليد نئوپان نظارت متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۳ نظارت بر اجراي طرح توليد عرقيات گياهي نظارت متعارف ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۴ مظارت بر اجراي طرح توليد قند کله نظارت متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۵ نظارت بر اجرايطرح توليد هواکش صنعتي و خانگي نظارت متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۶ نظارت بر اجراي طرح توليد پودر يونجه نظارت متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۷ نظارت بر اجراي طرنح توليد قطعات کشاورزي و صنع نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۸ نظارت بر اجراي طرحتوليد گچ نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۹ نظارت بر اجراي طرح توليد قطعات خودرو نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۰ نظارت بر اجراي طرح توليد شير کنترل گازي نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۱ نظارت بر اجراي طرح توليد قطعات تراکتور نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۲ نظارت بر اجراي طرح توليد بستني نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۳ نظارت بر اجراي طرح توليد کابل نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۴ نظارت بر اجراي طرح توليد چيني مظروف نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۵ نظارت بر اجراي طرح توليد پيچ نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۶ نظارت بر اجراي طرح توليد ورق سه لايي نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۷ نظارت بر اجرايطرح توليد لوازم بهداشتي نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۸ نظارت بر اجراي طرح توليد قطعات تراشکاري نظارت متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۹ نظارت بر اجراي طرح توليد عصاره گياهي نظارت متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۸۰ نظارت بر اجراي طرح توليد ظروف پلاستيکي نظارت متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۸۱ نظارت بر اجراي طرح توليد شن و ماسه نظارت متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۸۲ نظارت بر اجراي طرح توليد فرآورده هاي لبني نظارت متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۸۳ نظارت بر اجراي طرح توليد کارتن نظارت متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۸۴ نظارت بر اجراي طرح منبت کاري چوب نظارت متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۸۵ نظارت بر اجراي طرح توليد گليم سوزني نظارت متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۸۶ نظارت بر اجراي طرح توليد بوبين و ترانزيستور نظارت متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۸۷ نظارت بر اجراي طرح دانه بندي پوکه معدني نظارت متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۸۸ نظارت بر اجراي طرح توليد کفپوش نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۸۹ نظارت بر اجراي طرح توليد قطعات پلاستيکي نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۹۰ نظارت بر اجراي طرح توليد ماشين آلات مرغداري نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۹۱ نظارت بر اجراي طرح توليد روده تميز شده نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۹۲ نظارت بر اجراي طرح توليد سنگ گرانيت نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۹۳ نظارت بر اجراي طرح توليد نخ پلاستيکي نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۹۴ نظارت بر اجراي طرح بسته بندي عسل نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۹۵ نظارت بر اجراي طرح توليد قابهاي مهتابي نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۹۶ نظارت بر اجراي طرح توليد تيرچه بلوک نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۹۷ نظارت بر اجراي طرح استخراج گرانيت نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۹۸ نظارت بر اجراي طرح توليد کاست و کارتريج نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۹۹ نظارت بر اجراي طرح توليد فرآورده هاي لبني نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰ نظارت بر اجراي طرح ريخته گري چدن نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۱ نظارت بر اجراي طرح تقطير آب نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۲ نظارت بر اجراي طرح توليد ادوات کشاورزي نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۳ نظارت بر اجراي طرح سنگ گرانيت نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۴ نظارت بر اجراي طرح دانه بندي پوکه معدني نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۵ نظارت بر اجراي طرح توليد نان صنعتي نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۶ نظارت بر اجراي طرح توليد پرمنگنات پتاسيم نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۷ نظارت بر اجراي طرح توليد پيستون نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۸ نظارت بر اجراي طرحتوليد آسفالت گرم نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۹ نظارت بر اجراي طرح توليد مبلمان چوبي نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱۰ نظارت بر اجراي طرح توليد بتون آماده نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱۱ نظارت بر اجراي طرح توليد آب باطري نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱۲ نظارت بر اجراي طرح توليد فرآورده هاي بتني نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱۳ نظارت بر اجراي طرح توليد ميلگرد مفتول تسمه نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱۴ نظارت بر اجراي طرح تجهيزات آزمايشگاهي نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱۵ نظارت بر اجراي طرح استخراج گرانيت نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱۶ نظارت بر اجراي طرح بسته بندي گوشت نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱۷ نظارت بر اجراي طرح توليد سنسور خودرو نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱۸ تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد ورق خودرو امکان سنجي پیچیده و بالا ۱۸۳۰۸۰۰۰۰۰۰
۱۱۹ تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد اکسيد موليبدن امکان سنجي پیچیده و بالا ۴۱۵۴۱۰۰۰۰۰۰
۱۲۰ گزارش توجيهي طرح احداث ساختمان امکان سنجي پیچیده و بالا ۱۵۹۸۰۳۰۰۰۰۰۰
۱۲۱ تدوين گزارشات توجيهي طرح توليد پروفيل درب د امکان سنجي متعارف ۵۵۷۹۸۸۰۰۰۰۰۰
۱۲۲ تدوين گزارش توجيهي طرح نوسازي ماشين آلات امکان سنجي متعارف ۱۱۱۱۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۳ نظارت و بررسي امکان سنجي پیچیده و بالا ۰
۱۲۴ مطالعات امکانسنجي طرح توليد ريل ساچمه اي امکان سنجي پیچیده و بالا ۲۶۴۷۰۰۰۰۰۰
۱۲۵ مطالعات امکان سنجي تعداد 15 طرح صنعتي امکان سنجي پیچیده و بالا ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۶ تدوين گزارش توجيهي طرح توليد فرش ماشيني امکان سنجي پیچیده و بالا ۴۵۳۰۲۰۰۰۰۰۰
۱۲۷ تدوين گزارش توجيهي انواع مقاطع فولادي امکان سنجي متعارف ۲۳۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۸ امکانسجي مقدماتي توليد پمپ هواده مزارع پرورش امکان سنجي متعارف ۶۹۲۵۰۰۰۰۰۰
۱۲۹ امکانسنجي مقدماتي طرح توليد قفس شناور پرورش م امکان سنجي متعارف ۲۴۷۷۰۰۰۰۰۰۰
۱۳۰ نظارت برطرح توليد اتيلن و پلي اتيلن نظارت پیچیده و بالا ۱۳۹۰۱۲۷۳۰۰۰۰۰۰
۱۳۱ آماده سازي و تهيه و تدوين گزارش آنادايزينگ فل امکان سنجي پیچیده و بالا ۲۴۵۶۱۲۰۰۰۰۰۰
۱۳۲ مطالعات اقتصادي فني و مالي گزارش فروش اقساطي امکان سنجي پیچیده و بالا ۱۸۵۸۱۰۰۰۰۰۰
۱۳۳ امکانسنجي مقدماتي 9 طرح صنعتي امکان سنجي پیچیده و بالا ۱۸۴۵۳۱۰۰۰۰۰۰
۱۳۴ امکانسنجي احداث واحد توليد پودر ميوه امکان سنجي متعارف ۱۶۵۸۱۰۰۰۰۰۰
۱۳۵ گزارش طرح توجيهي جهت ارائه به بانک جهت سرمايه امکان سنجي متعارف ۰
۱۳۶ احداث باغات مرکباتخرما و انگور پروژه قصر شيري امکان سنجي متعارف ۱۶۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳۷ طرح توسعه کارخانه روغن يک و مديريت طرح تا تحق امکان سنجي متعارف ۹۸۹۷۷۸۰۰۰۰۰۰
۱۳۸ اصلاح و مديريت راهبري طرح توسعه کارخانه گنجه سایر پیچیده و بالا ۰
۱۳۹ نظارت و کنترل پروژه طرحها نظارت پیچیده و بالا ۰
۱۴۰ امکان سنجي طرح توليد بي کربنات سديم دارويي امکان سنجي نو ورود ۸۷۳۷۵۰۰۰۰۰۰
۱۴۱ امکانسنجي توليد باتري اتومبيل امکان سنجي پیچیده و بالا ۶۵۶۲۵۰۰۰۰۰۰
۱۴۲ امکان سنجي توليد آجر سفالي امکان سنجي پیچیده و بالا ۱۲۴۸۶۴۰۰۰۰۰۰
۱۴۳ امکان سنجي طرح پرورش ميگو امکان سنجي پیچیده و بالا ۴۱۴۱۵۹۳۰۰۹۴۵
۱۴۴ امکان سنجي طرح احداث واحد مسکوني - تجاري امکان سنجي متعارف ۴۴۷۲۰۲۵۳۰۰۰۰
۱۴۵ امکان سنجي طرح احداث نيروگاه CHP امکان سنجي پیچیده و بالا ۶۱۷۶۴۲۰۰۰۰۰۰
۱۴۶ امکان سنجي طرح توسعه توليد ديوارپوش هاي تمام PVC امکان سنجي پیچیده و بالا ۲۱۹۲۴۵۰۰۰۰۰۰
۱۴۷ امکان سنجي طرح سورتينگ و بسته بندي کشمش امکان سنجي متعارف ۶۹۹۶۱۰۰۰۰۰۰
۱۴۸ امکان سنجي طرح توسعه خدمات استريل و آزمايشگاه رفرانس امکان سنجي پیچیده و بالا ۸۳۰۵۳۰۰۰۰۰۰
۱۴۹ امکان سنجي طرح احداث گلخانه صيفي و سبزي امکان سنجي متعارف ۱۵۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵۰ امکانسنجي طرح توليد سيليکون متال امکان سنجي پیچیده و بالا ۳۴۶۵۴۸۷۰۰۰۰۰۰
۱۵۱ امکان سنجي طرح توليد آسفالت امکان سنجي متعارف ۲۱۴۸۱۰۰۰۰۰۰
۱۵۲ امکان سنجي طرح توسعه توليد آسفالت امکان سنجي متعارف ۵۷۶۹۱۰۰۰۰۰۰
۱۵۳ امکان سنجي طرح پرورش مرغ گوشتي امکان سنجي متعارف ۱۶۶۷۱۰۰۰۰۰۰
۱۵۴ امکان سنجي طرح توليد آهک هيدراته امکان سنجي متعارف ۲۶۳۴۴۰۰۰۰۰۰
۱۵۵ امکان سنجي طرح پرورش گوسفند داشتي امکان سنجي متعارف ۱۶۹۷۴۰۰۰۰۰۰
۱۵۶ امکان سنجي توليد جعبه هاي پلاستيکي امکان سنجي پیچیده و بالا ۱۲۸۹۶۰۰۰۰۰۰
۱۵۷ امکان سنجي طرح توليد مصنوعات زينتي از طلا امکان سنجي متعارف ۴۸۶۸۷۰۰۰۰۰۰
۱۵۸ نظارت و کنترل پروژه طرح احداث باغ ميوه نظارت متعارف ۱۴۰۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵۹ نظارت بر اجراي طرح احداث باغ سه هکتاري سيب نظارت متعارف ۷۲۶۴۰۰۰۰۰۰۰
۱۶۰ نظارت بر اجراي طرح توليد نان صنعتي نظارت پیچیده و بالا ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶۱ نظارت بر طرح توليد محصولات گلخانه اي نظارت متعارف ۷۱۵۹۲۰۰۰۰۰۰
۱۶۲ نظارت بانکي بر طرح توليد کاغذ و مقوا نظارت متعارف ۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶۳ نظارت بر اجراي طرح پمپ و کمپرسور يک يا چند مرحله اي با سرعت دوراني بالا نظارت پیچیده و بالا ۱۵۵۱۰۱۰۰۰۰۰۰
۱۶۴ نظارت بر اجراي طرح تصفيه خانه فاضلاب نظارت پیچیده و بالا ۳۸۶۴۰۶۰۰۰۰۰۰
۱۶۵ نظارت بر اجراي طرح توليد پراکسيد متالوسين نظارت متعارف ۴۰۷۳۵۲۰۰۰۰۰۰
۱۶۶ نظارت بر طرح توليد پلي اتيلن و اتيلن نظارت پیچیده و بالا ۱۳۹۰۱۲۷۳۰۰۰۰۰۰
۱۶۷ نظارت بر طرح توليد لوازم آرايشي و بهداشتي نظارت متعارف ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶۸ نظارت بر اجراي طرح توليد آجر نماي سفالي نظارت پیچیده و بالا ۱۲۴۸۶۴۰۰۰۰۰۰
۱۶۹ نظارت بر اجراي طرح توليد هاور کرافت نظارت پیچیده و بالا ۲۸۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۷۰ نظارت بر اجراي طرح توليد توربو شارژر نظارت پیچیده و بالا ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷۱ نظارت بر اجراي طرح توليد و تکثير نمونه هاي اوليه بذر نظارت پیچیده و بالا ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷۲ نظارت بر اجراي طرح توليد اسيد سولفوريک نظارت پیچیده و بالا ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷۳ نظارت بر اجراي طرح توليد مکمل هاي تقويتي گياهان و گوگرد مايع نظارت پیچیده و بالا ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷۴ نظارت بر طراحي و ساخت آب شيرين کن نظارت پیچیده و بالا ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷۵ امکانسنجي توليد پمپ هواده مزارع پرورش ماهي امکان سنجي پیچیده و بالا ۶۹۲۵۰۰۰۰۰۰
۱۷۶ امکانسنجي توليد قفس شناور ماهي امکان سنجي پیچیده و بالا ۲۴۷۷۰۰۰۰۰۰۰
۱۷۷ امکان سنجي طرح توليد قطعات فلزي فرمان ماشين امکان سنجي پیچیده و بالا ۱۷۹۳۴۰۰۰۰۰۰
۱۷۸ امکان سنجي توليد گوشت امکان سنجي متعارف ۸۹۲۷۴۰۰۰۰۰۰
۱۷۹ امکان سنجي طرح ارتقاء نفت گاز توليدي امکان سنجي پیچیده و بالا ۴۷۴۰۸۴۸۰۰۰۰۰۰
دیگر پروژه ها
ردیف نام طرح رسته نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت
رکوردی یافت نشد!
تمامي حقوق اين نرم افزار متعلق به کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی مي باشد
طراحی و اجرا توسط شرکت دفراز