راهنمای استفاده از سامانه مدیریت ثبت قراردادها

تعریف:سامانه ثبت قراردادهای کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی) www.abcic.ir و در لینک ثبت قراردادها) سامانه ای جهت ثبت قراردادهای اعضای کانون و دریافت تاییدیه صلاحیت انجام پروژه برای ارائه به بانک یا سایر مراجع ذیربط و اعمال نظارت بر ظرفیت مجاز طرح های همزمان تعیین شده برای هریک از شرکتها از نظر تعداد طرح های در دست انجام هم زمان می باشد.

1- مشاوران(اعضاء کانون): تعیین صلاحیت شرکتهای مشاور از مهمترین اهداف و فعالیت های کانون می باشد که در آن هر یک از شرکتهای مشاور از نظر ساختار پروژه های انجام شده و پرسنل و ... در قالب 21 شاخص بررسی می گردد و بر حسب امتیاز بدست آمده در دو رسته امکان سنجی و نظارت و 6 زمینه تخصصی فعالیت و 9 رتبه تقسیم بندی خواهند شد. در هریک از این رتبه ها، ظرفیت کار همزمان شرکت مشاور تعیین شده است ،همچنین با توجه به رتبه هر مشاور محدوده تکنولوژی طرح و سطح سرمایه گذاری مجاز نیز مشخص شده است. در صورت تکمیل ظرفیت کاری مشاور مجاز به انجام پروژه ای جدید نمی باشد مگر اینکه برای حذف برخی از طرحها ظرفیت از طریق بانک اقدام نماید یاد آور میشود که رتبه موجود در هر یک از رسته ها،زمینه فعالیت، ظرفیت کاری همزمان و سقف سرمایه گذاری،و اعتبار رتبه، همگی در گواهینامه صادر شده مشخص می باشد. پس از رتبه بندی کلیه اطلاعات مربوطه در سامانه ثبت قراردادها نیز اعمال میگردد و پس از این فعالیت شرکت در سامانه ثبت قراردادها شروع می شود.

 1. 1-1 در خواست حساب کاربری: شرکت های مشاور که مراحل رتبه بندی آنها به پایان رسیده است و گواهینامه خود را دریافت نموده اند میتوانند از طریق درخواست کتبی به دبیر خانه کانون نسبت به اخذ حساب کاربری خود اقدام نمایند ( ضمن تماس با بخش عضویت)
 2. 1-2 ثبت قرارداد و دریافت تاییدیه: پس از دریافت حساب کاربری از طریق کانون در سامانه ثبت قراردادها (در بخش ورود اعضاء) ، با درج حساب کاربری و رمز عبور دریافت شده وارد سامانه می شوید. در این صفحه و. در پایین جدول تعداد کار مجاز، گزینه ثبت قرارداد جدید را انتخاب و وارد صفحه اطلاعات پروژه می شوید . در این صفحه کلیه اطلاعات که با علامت ستاره مشخص گردیده است باید تکمیل گردد. نکته: در صورتیکه نام بانک یا سازمان صادر کننده مجوز مورد نظر طرح در لیست مربوطه وجود نداشت طی تماس با دبیر خانه کانون درخواست اضافه نمودن اطلاعات مورد نظر را داشته باشید. ثبت پروژه زمانی نهایی شده است که پیغام "ثبت با موفقیت" داده شود و به صفحه اطلاعات کارشناسان انتقال یابید وگرنه با پیغام هایی دال بر وجود مشکل برخورد خواهید کرد که در زیر هریک توضیح داده خواهد شد.
  1. گرایش مشاور با گرایش قرارداد هم خوانی ندارد: بدین معنی که گرایش انتخاب شده در سایت با گرایش اخذ شده مشاور و ثبت شده در گواهینامه رتبه بندی وی مطابقت ندارد.
  2. رسته مشاور با رسته قرارداد هم خوانی ندارد: بدین معنی که رسته انتخاب شده در سایت با رسته اخذ شده مشاور و ثبت شده در گواهینامه رتبه بندی وی مطابقت ندارد.
  3. مبلغ قرارداد با حجم سرمایه گذاری مطابقت ندارد: بدین معنی است که مبلغ قرارداد براساس جدول حق الزحمه مشاوران محاسبه نشده است در صورتی که مشاور موظف است کلیه قرارادهای خود را با توجه به دستورالعمل و متناسب با حجم سرمایه گذاری طرح منعقد نماید.
  4. ظرفیت کاری مجاز همزمان شما تکمیل شده است: بدین معنی است که به منظور ثبت پروژه جدید حتما بایستی نسبت به خارج کردن طرحهای خاتمه یافته یا فسخ شده از ظرفیت مشاور اقدام گردد.طرح های به اتمام رسیده یا فسخ یا راکدی را از طریق مکاتبه با بانک و اعلام آن به کانون از ظرفیت خود خارج سازید(برای طرحهای بانک صنعت و معدن این کار توسط شعبه مربوطه قابل انجام می باشد)
  5. بدهی شما بیشتر از حد مجاز است: هر یک از مشاوران مجاز به داشتن میزان حداکثری از بدهی 2% پروژه های ثبت شده خود میباشند و در صورت افزایش این مبلغ، نرم افزار اجازه ثبت پروژه جدید را نخواهد داد و مشاور لازم است نسبت به تسویه بدهی 2% پروژه های خود اقدام نماید.
  6. اعتبار لوح شما به پایان رسیده است: گواهینامه اخذ شده مشاور از طرف کانون مشاوران دارای مدت اعتبار معینی می باشد که در صورت تمدید نشدن به موقع آن از طرف مشاور ، نرم افزار اجازه ثبت پروژه جدید را نخواهد داد.

  در صورتی که هیچ یک از پیغام های بالا داده نشود پس از زدن دکمه ثبت، کابر به صفحه ثبت کارشناسان طرح مورد نظر انتقال می یابد. در این صفحه مشاور بایداطلاعات مربوط به کارشناسان خود را که بر روی طرح مورد نظر فعالیت دارند از بین کارشناسانی که در رتبه بندی خود معرفی نموده است انتخاب نماید. (برای پرسنلی که پس از رتبه بندی به شرکت اضافه گردیده و اطلاعات آنها در صفحه مورد نظر وجود ندارد در پایین صفحه می توانند اطلاعات را به صورت دستی وارد نمایند).پس از ثبت اطلاعات کارشناسان و ذخیره سازی آن، به صفحه قراردادها برگشته و لینک "نهایی کردن"را که روبروی پروژه مورد نظر قراردارد انتخاب می کنید.

  نکته در صورتی که نوع تکنولوژی طرح مورد نظر "متعارف" و یا "پیچیده و بالا" باشد ،پس از ثبت اطلاعات کارشناسان وارد صفحه ثبت طرحهای مشابه می شوید که در این صفحه بایستی اطلاعات 3 پروژه همانند که قبلا در سطح کشور انجام شده است ثبت گردد در غیر این صورت سیستم اجازه نهایی کردن پروژه را نخواهد داد.

  در این جا مرحله ثبت پروژه توسط مشاور به پایان میرسد و کاربر منتظر بررسی طرح از طرف کانون و فعال سازی لینک تاییدیه برای حساب کاربری خود خواهد شد.در صورت تائید دبیر خانه کانون ،لینک مربوطه روبروی پروژه مورد نظر ظاهر می شود پس از این مرحله دیگر امکان اصلاح اطلاعات پروژه وجود ندارد. تاییدیه صادر شده حاوی اطلاعات پروژه، تعداد کار مجاز همزمان و همچنین تعداد کار های در دست انجام و سایر اطلاعات میباشد که تنها با امضاء دبیر کل کانون معتبر می باشد. در پایین صفحه نیز تعهد نامه ای مبنی بر ذی نفع نبودن سهامداران و اعضاء شرکت در پروژه مورد نظر می باشد که باید به امضاء شرکت مورد نظر برسد.

نکته1: شرکت موظف است که بدهی2% پروژه مورد نظر ر ا در سررسیدهای معین پرداخت نماید و این کار از طریق لینک پرداخت در روبروی پروژه ثبت و نسبت به ارسال فیش یا چک مورد نظر به دبیر خانه کانون اقدام نمایند . امور مالی کانون پس از بررسی پرداخت مورد نظر و تایید آن به حساب 2% پروژه مورد نظر منظور می گردد.

نکته2: به منظور خارج سازی پروژه ها از ظرفیت چنانچه بانک مربوط بانک صنعت و معدن باشد مشاور بایستی با مراجعه و یا مکاتبه با شعبه مورد نظرنسبت به تغییر وضعیت پروژه مورد نظر اقدام نماید و در خصوص بانکهای دیگر این کار تنها ازطریق مکاتبات رسمی انجام می گردد.

نکته3: به منظور ارائه خدمات هر چه بهتر این نرم افزار مشاورین باید کلیه اطلاعات پروژه هایی را که به صورت ناقص در سامانه ثبت گردیده است به دبیر خانه کانون ارائه نمایند.

نکته4: شرکتهای مشاور می توانند به منظور رویت حسابهای 2% بدهکاری پروژه ها و همچنین حسابهای پرداختی به لینک گزارش مراجعه نمایند.

1-3 درخواست تمدید و ارتقاء: شرکتهای مشاور رتبه بندی شده موظف می باشند که قبل از پایان اعتبار گواهینامه رتبه بندی خود نسبت به تمدید و یا ارتقاء آن اقدام نمایند.گواهینامه های صادر شده اولیه دارای اعتبار 1 ساله می باشندکه پس از آن بنا به درخواست شرکت 2 دوره تمدید می گردد و یا در صورت ارتقاء یا ارزیابی مجدد با اعتبار سه ساله صادر می گردد.


نام كاربري
رمز عبور
تمامي حقوق اين نرم افزار متعلق به کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی مي باشد
طراحی و اجرا توسط شرکت دفراز