همانگونه که اعضای محترم کانون استحضار دارند، در راستای اصل 44 قانون اساسی و مقررات اجرایی آن در واگذاری هرچه بیشتر واحدهای تولیدی به بخش خصوصی و همچنین با توجه به «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی» و آیین نامه های اجرایی و ایجاد ابزارهای مورد نیاز نظام بانکی کشور، شورای عالی کانون از سالها پیش در صدد بهینه سازی و افزایش کارآمدی و ارزش افزوده هرچه بیشتر جهت ارائه گزارش های امکان سنجی اقتصادی، فنی و مالی و خدمات جانبی بوده است . این موضوع شورای عالی را برآن داشت تا جهت اعتبار بخشیدن هرچه بیشتر به کانون و اعضای آن در رابطه با "بانکهای ارائه دهنده تسهیلات" به متقاضیان (مشتریان اعضاء کانون)، با بهره گیری از علوم نرم افزاری بروز جهانی، سامانه نرم افزاری را تهیه نماید که نشانگر "تعیین/تخمین موقعیت اعتباری متقاضی تسهیلات" (مشتریان اعضاء) چه حقیقی و چه حقوقی باشد. بدین منظور با تحقیقات بعمل آمده در سطح داخلی و جهانی طی دو سال گذشته تیمی مرکب از متخصصین داخلی و خارجی در جهت بومی سازی "سیستم مدیریت امور تسهیلات و اعتبارسنجی/رتبه بندی مشتریان متقاضی تسهیلات" شناسائی و چگونگی وروش استفاده از نرم افزار نهایی گردید.

سیستم نرم افزاری تخصصی فوق دارای ویژگی های به روز جهانی میباشد.

اطلاعات ورودی مشتریان در سیستم شامل:

  1. اطلاعات هویتی (شخصیت حقیقی و یا حقوقی)
  2. اطلاعات اعتباری (مجموعه تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی کشور)

اطلاعات درج شده در صورتهای مالی شامل:

این اطلاعات ورودی مشتری/ متقاضی تسهیلات که شامل حداقل 260 متغیر میباشد در Application processing سیستم نرم افزاری فوق الذکر آنالیز و سپس وارد چرخه موتور رتبه بندی/ اعتبارسنجی نرم افزار شده و (سازه موتور رتبه بندی/اعتبارسنجی)، آمیخته ای از مدلهای آماری، تکنیک های آزمون، اطلاعات ورودی مشتری را بررسی نموده و در نتیجه خروجی هایی که شامل:

  1. رتبه اعتباری مشتری
  2. احتمال قصور بازپرداخت توسط مشتری
  3. ریسک اعتباری مشتری

می باشد، بطور آنی (Real Time) ارائه می دهد که با آنالیز خروجی های فوق «گزارش موقعیت اعتباری» مشتری برآورد می شود.

در نظر داشته باشید که بکارگیری سیستم نرم افزاری فوق الذکر مکمل گزارش امکان سنجی اقتصادی، فنی و مالی بوده و در نتیجه باعث آسودگی واطمینان خاطر ارائه دهنده تسهیلات می شود.

ناگفته نماند که سامانه نرم افزاری فوق الذکر دارای استانداردهای بین المللی امنیت شبکه/سیستم (ISO 27001 و ISO 17759) می باشد. به این معنی که هیچ فرد یا هر یک از اعضاء قادر به رویت اطلاعات مشتریان عضو دیگر نیستند.

اطلاعات مورد نياز از مشتريان اعضاء كانون جهت ثبت درسامانه اعتبارسنجي/رتبه بندي اعتباري درخصوص تهيه , تدوين و تاييد *گزارش موقعيت اعتباري*

این اطلاعات باید طبق نمونه های زیر اخذ شود:

1. صورتهاي مالي و يادداشتهاي توضيحي
2. ساير اطلاعات مورد نياز


برای آشنایی بیشتر


نمونه گزارش * گزارش موقعيت اعتباري * مشتريان اعضاء كانون        

نام كاربري
رمز عبور
تمامي حقوق اين نرم افزار متعلق به کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی مي باشد
طراحی و اجرا توسط شرکت دفراز