پارسيان کشت هگمتان

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۳۰۱فهرست طرح های شرکت

ردیف نام طرح نام کارفرما نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) تاریخ قرارداد
۱ توليد کربنات کلسيم شرکت بزرگ معدني سپيد پارس متعارف ۱۲۳,۸۹۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
۲ توليد چيپس ميوه پرويز ترک زبان متعارف ۲۵,۱۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۳ مجتمع خدماتي رفاهي(جايگاه شوخت) فرامرز عبد کوند و شريک متعارف ۴۶,۳۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۴ گلخانه سبزي وصيفي سعيد قلخانباز متعارف ۱۰,۳۴۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۵ تجهيز کارگاه جوراب بافي ملايري متعارف ۶,۸۶۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
۶ گاوداري شيري خانم سميعي متعارف ۴,۵۰۶,۷۷۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
۷ توليد درب ضد سرقت و پيش ساخته شرکت پيشرو درب هگمتانه متعارف ۷,۵۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۸ سردخانه بالاي صفر محصولات کشاورزي وطني شعاع متعارف ۲۵,۰۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۹ گلخانه نظري مجيد نظري متعارف ۳۶,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
۱۰ پرورش عقرب سيد احسان حسني متعارف ۱۶,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
۱۱ مجتمع خدماتي رفاهي رهسپار عليرضا رهسپار متعارف ۳۴,۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
۱۲ توليد البسه بدون بافت آزاد نيا مسعود آزاد نيا متعارف ۲۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
۱۳ احداث کارخانه توليد قطعات مسي حميد زمردي متعارف ۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱
۱۴ گلخانه وجدي هويدا مجتبي وجدي هويدا متعارف ۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۱۵ مجتمع اقامتي، تفريحي و توريستي نگار خاتون اسماعيل رباني متعارف ۳۹,۵۹۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۱۶ مجتمع تفريحي توريستي ارم سعيد مصباح متعارف ۲۶,۴۳۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
۱۷ احداث کارخانه عمل آوري و بسته بندي گوشت دام و مرغ حجت الله اسماعيلي متعارف ۷,۷۵۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۱۸ احداث واحد مجتمع نانوايي به روش صنعتي قربان علي پاشايي متعارف ۵,۷۱۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
۱۹ احداث گل خانه گل رز وگوجه فرنگي پويا ظفري(شرکت ارکيده کشت نهاوند) متعارف ۳۳۴,۷۴۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
۲۰ پرورش ماهيان زينتي بهروز مظفري متعارف ۴,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
۲۱ توسعه و تجهيزخطوط توليد رب گوجه فرنگي و سس شرکت سحر متعارف ۴۵,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
۲۲ عمليات گازرساني و لوله کشي گاز مرغداري گوشتي ابراهيم توحيدي و شرکا متعارف ۷,۰۳۷ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
۲۳ طرح توسعه توليد و بسته بندي فرآورده هاي لبني شرکت نيک نوش صنم غرب متعارف ۹۱,۷۴۳ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
۲۴ طرح توليد، بسته بندي و فرآوري سبزيجات و صيفي جات شرکت ته چين توشه غرب متعارف ۲۴,۴۸۶ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
۲۵ بهينه سازي مصرف سوخت مرغداري گوشتي محمد رمضاني متعارف ۲,۲۵۰ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵
۲۶ بهينه سازي و مکانيزاسيون واحد مرغ گوشتي بانک کشاورزي متعارف ۲,۲۵۰ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵
۲۷ بهينه سازي و مکانيزاسيون واحد مرغ گوشتي بانک کشاورزي متعارف ۲,۲۵۰ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵
۲۸ طرح توجيهي طيور گوشتي سرميلي سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۸,۰۱۲ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷
۲۹ طرح توجيهي طيور گوشتي سرميلي سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۸,۰۱۲ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷
۳۰ طرح توجيهي مرغ گوشتي سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۶,۹۶۳ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
۳۱ طرح توجيهي مرغ گوشتي سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۶,۹۶۳ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
۳۲ طرح توجيهي گاو شيري آلاله الوند سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۹,۸۵۰ ۱۳۹۱/۱۰/۰۹
۳۳ طرح توجيهي گاو شيري آلاله الوند سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۹,۸۵۰ ۱۳۹۱/۱۰/۰۹
۳۴ طرح توجيهي مرغداري گوشتي سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۴,۱۰۰ ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
۳۵ طرح توجيهي مرغداري گوشتي سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۴,۱۰۰ ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
۳۶ طرح توجيهي مرغ داري گوشتي بهار سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۷,۹۳۳ ۱۳۹۱/۰۵/۲۴
۳۷ طرح توجيهي مرغ داري گوشتي بهار سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۷,۹۳۳ ۱۳۹۱/۰۵/۲۴
۳۸ طرح توجيهي احداث باغ و توليد نهال سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۶,۵۷۲ ۱۳۹۱/۰۵/۱۲
۳۹ طرح توجيهي احداث باغ و توليد نهال سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۶,۵۷۲ ۱۳۹۱/۰۵/۱۲
۴۰ طرح توجيهي گاو شيري سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۹,۸۵۰ ۱۳۹۱/۰۳/۱۳
۴۱ طرح توجيهي گاو شيري سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۹,۸۵۰ ۱۳۹۱/۰۳/۱۳
۴۲ طرح توجيهي تاسيس مرغ گوشتي سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۱,۳۹۲ ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
۴۳ طرح توجيهي تاسيس مرغ گوشتي سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۱,۳۹۲ ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
۴۴ طرح توجيهي گلخانه آقاي بايگانه سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۳,۵۲۷ ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
۴۵ طرح توجيهي گلخانه آقاي بايگانه سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۳,۵۲۷ ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
۴۶ طرح توجيهي گلخانه آقاي مشعوف سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۲,۲۹۸ ۱۳۹۰/۰۵/۲۶
۴۷ طرح توجيهي گلخانه آقاي مشعوف سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۲,۲۹۸ ۱۳۹۰/۰۵/۲۶
۴۸ طرح توجيهي گلخانه آقاي پورمبارک سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۲,۷۰۶ ۱۳۹۰/۰۵/۱۷
۴۹ طرح توجيهي گلخانه آقاي پورمبارک سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۲,۷۰۶ ۱۳۹۰/۰۵/۱۷
۵۰ طرح توجيهي گلخانه آقاي رحماني سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۱,۷۹۵ ۱۳۸۹/۰۴/۱۵
۵۱ طرح توجيهي گلخانه آقاي رحماني سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۱,۷۹۵ ۱۳۸۹/۰۴/۱۵
۵۲ طرح توجيهي گلخانه آقاي شکوهي سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۲,۹۶۸ ۱۳۸۹/۰۳/۰۵
۵۳ طرح توجيهي گلخانه آقاي شکوهي سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۲,۹۶۸ ۱۳۸۹/۰۳/۰۵
۵۴ احداث تجهيز و راه اندازي واحد گاو شيري 20 راس سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۱,۱۶۴ ۱۳۸۹/۰۲/۰۱
۵۵ احداث تجهيز و راه اندازي واحد گاو شيري 20 راس سازمان نظام مهندسي کشاورزي متعارف ۱,۱۶۴ ۱۳۸۹/۰۲/۰۱
۵۶ توليد قطعات پلاستيکي خودرو ابراهيم رحيمي متعارف ۲۸,۵۰۰ ۱۳۴۸/۱۰/۱۱
۵۷ سري دوزي مانتو و پالتو زنانه علي غلام طجري متعارف ۲۶,۰۸۴ ۱۳۴۸/۱۰/۱۱

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

همدان- آرامگاه بوعلي سينا- بلوار خواجه رشيد- کوچه نجفي- ساختمان سپهر- طبقه اول

شماره تلفن

۰۸۱-۳۲۵۱۳۶۲۹

فکس

۳۲۵۱۳۶۴۷- ۰۸۱

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها