پترو کار کيا

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۵۰۵فهرست طرح های شرکت

ردیف نام طرح نام کارفرما نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) تاریخ قرارداد
۱ احداث مجتمع پتروشيمي بعثت کردستان شرکت پتروشيمي بعثت کردستان متعارف ۷۶,۴۱۹,۶۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
۲ مطالعه و ارائه بسته طرح هاي جهت سرمايه گذاري منطقه ويژه اقتصادي شيراز متعارف ۱۰,۹۳۹,۶۲۴ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۳ امکان سنجي پروژه توليد برق بازيافت آرتاويل برسادسازان کيميا متعارف ۹۰۷,۳۶۱ ۱۳۹۴/۰۹/۰۵
۴ مشاوره و نظارت عاليه و کارگاهي پروژه EPC خطوط لوله نفتا ريفورمات و MTBEو LPG شرکت خوارزمي بندرامام-خوارزمي -مادکيميافرآيند پیچیده ۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
۵ تکميل و راه اندازي اتاقکو چاههاي آب کلاصفاي مجتمع ورزشي -آموزشي محمود آباد شرکت ملي نفت ايران متعارف ۶۹۰ ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
۶ طراحي و مهندسي براورد قيمت پروژه با ذکر جزييات و تهيه اسناد مناقصه جهت (pc)جايگاه بارگيري سوخت پتروشيمي بندرامام-خوارزمي متعارف ۷۸,۷۵۹ ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
۷ ارائه خدمات طراحي ،مهندسي، و همياري فني شرکت سازه هاي تک ايستاي جنوب متعارف ۱۱,۳۷۵,۰۰۰ ۱۳۹۲/۰۵/۱۷
۸ انجام مطالعات امکان سنجي اقتصادي-فني جهت افزايش ظرفين واحد هاي PVC و VCM برسادسازان کيميا متعارف ۷۷۹,۹۳۵ ۱۳۹۱/۰۷/۲۵
۹ نظارت بر پروژه شهرک سازي در بغداد-ابوغريب شرکت سازه هاي تک ايستاي جنوب-دارالاحلام متعارف ۱۲۲,۵۰۰ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱
۱۰ مشاوره و امکان سنجي توليد تيتانيوم تتراکلرايد شرکت برساد سازان کيميا متعارف ۳۲۵,۵۲۵ ۱۳۸۸/۰۵/۱۴
۱۱ مشاوره و امکان سنجي توليد کلسيم استئارات شرکت برساد سازان کيميا متعارف ۱۱۲,۵۳۸ ۱۳۸۸/۰۴/۱۲
۱۲ مشاوره و امکان سنجي توليد پلي تترافلوئور و اتيلن شرکت برساد سازان کيميا متعارف ۱۸۱,۰۲۰ ۱۳۸۸/۰۳/۰۸
۱۳ مشاوره و امکان سنجي توليد آلياژ پليمري شرکت برساد سازان کيميا متعارف ۵۲,۹۷۶ ۱۳۸۸/۰۱/۲۸
۱۴ مشاوره و امکان سنجي توليد کود شيميايي اوره شرکت پيل سان متعارف ۴۸,۸۷۷,۳۱۸ ۱۳۸۷/۰۳/۱۱
۱۵ مشاوره و امکان سنجي توليد ايزوپرن شرکت پيل سان متعارف ۳۵۱,۵۵۹ ۱۳۸۷/۰۲/۰۴
۱۶ مشاوره و امکان سنجي توليد پلي ايزوپرن شرکت پيل سان متعارف ۳۷۰,۵۴۶ ۱۳۸۷/۰۲/۰۴

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

شيراز- خ سيد جمالدين اسد آبادي- نبش کوچه ۳- ساختمان اهورا-طبقه ۵

شماره تلفن

۰۷۱۳۲۳۴۴۸۴۵

فکس

۰۷۱-۳۲۳۴۴۱۶۸

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها