صندوق حمايت از سرمايه‌گذاري زيست فناوري

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۷۰۲فهرست طرح های شرکت

ردیف نام طرح نام کارفرما نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) تاریخ قرارداد
۱ توليد کيت‌هاي غربالگري تشخيص سرطان گوارش کارفرماي خصوصي -دانش بنيان پويندگان پزشکي پرد پیچیده ۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
۲ تست آستانه بويايي ايران صندوق نوآوري و شکوفايي-مهندسي پزشکي صبا تجهيز پیچیده ۱,۱۵۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹
۳ طرح توليد قارچ شيتاکه ستاد توسعه زيست فناوري- پیچیده ۵,۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
۴ توسعه، ايجاد و عرضه ارقامي از نهال‌هاي مثمر و غيرمثمر ستاد توسعه زيست فناوري-نهال گستر رويان پیچیده ۱۰۵,۸۲۹ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۵ توليد ليپوزوم ويتامين C ستاد توسعه زيست فناوري-شرکت فرانوزيست رسانش ا پیچیده ۱,۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
۶ تراريزش ارقام تجاري پنبه کشور به منظور مقاومت به آفت کرم غوره و علف کش ستاد توسعه زيست فناوري- بيکران زيست فناوران ش متعارف ۵۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
۷ ريزازديادي پايه هاي رويشي نيمه پاکوتاه کوئينس ستاد توسعه زيست فناوري-زيست فناوري گياهي پیچیده ۱۳,۰۷۳ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸
۸ توليد ماده موثره داروي تتراکوزاکتايد ستاد توسعه زيست فناوري - ماهان ژن پیچیده ۳,۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
۹ طراحي و ساخت پروتز هوشمند بايوربتيکي براي معلولين قطع عضو از زير آرنج ستاد توسعه زيست فناوري-مرکز سامانه‌ها و فناور نو ورود ۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
۱۰ توليد ژل IMAC ستاد توسعه زيست فناوري - دکتر مهرنيا نو ورود ۳,۵۷۸ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
۱۱ توليد واکسن ميکروبي استرپتوکوکوزيس و و لاکتوکوکوزيس ماهيان ستاد توسعه زيست فناوري - سازمان پژوهشهاي علمي نو ورود ۲۸,۷۹۸ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
۱۲ توليد ستون کروماوگرافي تمايلي با ليگاند VHH ستاد توسعه زيست فناوري - نواطب پارس پیچیده ۶,۵۰۰ ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۱۳ ريز ازديادي مو کشمشي ستاد توسعه زيست فناوري- پژوهشکده بيوتکنولوژي متعارف ۱,۱۷۹ ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
۱۴ پروتکل توليد لاينهاي دابلدهاپلوئيد (لاين خالص ژنتيکي = اينبرد لاين) در فلفل دلمه اي از طريق روش جنين زايي ميکروسپور به منظور استفاده در برنامه هاي توليد بذور هيبريد F1 ستاد توسعه زيست فناوري- پژوهشکده بيوتکنولوژي نو ورود ۲,۶۸۱ ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
۱۵ امکانسنجي طرح توليد رنگهاي خوراکي گياهي ستاد توسعه زيست فناوري-زيست فناوري گياهي متعارف ۱۷,۴۲۵ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
۱۶ امکانسنجي طرح توليد کيت همه منظوره اندازه گيري کمي microRNAها در نمونه‌هاي زيستي ستاد توسعه زيست فناوري-فن‌آوري بن ياخته پیچیده ۳,۶۷۳ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
۱۷ امکانسنجي طرح توليد داروي نوترکيب فعال‌کننده پلاسمينوژن بافتي ستاد توسعه زيست فناوري-آرنا حيات دانش پیچیده ۹۸,۴۴۹ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
۱۸ توليد واکسن ميکروبي استرپتوکوکوزيس و لاکتوکوکوزيس ماهيان ستاد توسعه زيست فناوري نو ورود ۲۸,۷۹۸ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
۱۹ امکانسنجي طرح ريزازديادي زالزالک ستاد توسعه زيست فناوري- پژوهشکده بيوتکنولوژي متعارف ۱,۱۷۹ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
۲۰ امکانسنجي طرح توليد ميوه موز از طريق کشت بافت ستاد توسعه زيست فناوري-لابراتوار کشت بافت حسا نو ورود ۲,۹۶۷ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
۲۱ امکانسنجي طرح احداث کشت و صنعت بيوتکنولوژي کشاورزي ستاد توسعه زيست فناوري-زيست فناوري گياهي متعارف ۲۵,۳۴۲ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
۲۲ طرح تاسيس شبکه توسعه سويه‌هاي ميکروبي ستاد توسعه زيست فناوري-خانم رحيمي پیچیده ۲,۵۰۰ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
۲۳ فناوري توليد نهال هاي ارقام تجاري خرما با استفاده از روش جنين زائي غير جنسي ستاد توسعه زيست فناوري- پژوهشکده بيوتکنولوژي متعارف ۱,۱۷۹ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
۲۴ دانش فني توليد لاين هاي دابلدهاپلوييد کلزا براي استفاده در برنامه توليد بذور هيبريد و سنتتيک ستاد توسعه زيست فناوري- پژوهشکده بيوتکنولوژي متعارف ۲,۶۸۱ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
۲۵ ريز ازديادي گل محمدي ستاد توسعه زيست فناوري- پژوهشکده بيوتکنولوژي متعارف ۱,۱۷۹ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶
۲۶ تکثير انبوه ارقام مهم تجاري فندق (نگرت، فرتيل،گردويي89، پشمينه89 و گرچه) ستاد توسعه زيست فناوري- پژوهشکده بيوتکنولوژي متعارف ۹۲۷ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
۲۷ کارگزاري امکان سنجي ستاد توسعه زيست فناوري ستاد توسعه زيست فناوري پیچیده ۰ ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

تهران- خيابان شيخ بهايي- خيابان ده ونک- مقابل خيابان کارخانه- پلاک3- طبقه1- واحد1

شماره تلفن

۸۸۰۳۳۹۱۰

فکس

۸۸۰۳۳۹۱۰ (داخلي ۱۰۲)

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها