تعاوني رشد آفرينان صنعت و معدن

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۸۸۶۹

فهرست طرح های شرکت

ردیف نام طرح نام کارفرما بانک عامل نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) سال قرارداد
۱ ساخت هواپيماي سبک و فوق سبک شرکت توسعه پرواز يزد توسعه تعاون متعارف ۷۵۶,۴۲۹ ۱۳۹۶
۲ توليد آجر آجر محکم دژ صنعت و معدن متعارف ۲۴۴,۸۱۹ ۱۳۹۱
۳ توليد سيمان سيمان طبس گلشن صنعت و معدن متعارف ۸۷,۷۵۲ ۱۳۹۱
۴ ايجاد کارخانه توليد شمش فولاد فولاد قائم يزد ملت متعارف ۸۹,۲۲۳ ۱۳۹۱
۵ توليد سلولهاي خورشيدي پرتو افشان ملت متعارف ۱۸,۶۴۲ ۱۳۹۰
۶ هتل آبشار ميبد مرتضي صفدري زاده ملت متعارف ۲۴۷,۵۵۰ ۱۳۹۰
۷ توليد نخ پنبه پلي استر رسن ريس يزد ساير متعارف ۳۳,۶۲۲ ۱۳۹۰
۸ ايجاد بنگاه توليد گندله و آهن اسفنجي و شمش فولادي فلات مرکزي صنعت و معدن پیچیده ۲۸۵,۶۰۲ ۱۳۹۰
۹ توليد نخ ايرتکسچر پترو پلي استر يزد ملت متعارف ۳۳,۲۳۱ ۱۳۹۰

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

يزد - خيابان چمران-روبروي کارخانه درخشان-طبقه فوقاني-بيمه کار آفرين

شماره تلفن

۰۳۵۱-۶۲۴۱۱۱۳

فکس

۰۳۵۱-۶۲۴۰۰۰۲

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها