تعاوني طرح و مشاوره و فني و مهندسي آبادگران شرق1632 زاهدان

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۲۰۳

فهرست طرح های شرکت

ردیف نام طرح نام کارفرما بانک عامل نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) سال قرارداد
۱ پرورش شترمرغ عباس علي اصغري پست بانک متعارف ۹,۰۸۲ ۱۳۹۹
۲ توليد محصولات گلخانه اي شرکت کشاورزي و مکانيزاسيون گلبهار باهو کلات صندوق کارآفريني اميد متعارف ۷۹ ۱۳۹۹
۳ پرورش شترمرغ عليرضا اصغري پست بانک متعارف ۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۹
۴ احداث کارخانه فرآوري مس در معدن ملوسان نصرت آباد شرکت گيتي مهر روشنا(سهامي خاص) توسعه تعاون متعارف ۲۴۱,۲۳۳ ۱۳۹۸

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

زاهدان- خيابان هفتم تير- جنب سرپرستي بانک کشاورزي استان وروبروي اداره منابع طبيعي شهرستان زاهدان

شماره تلفن

۰۵۴-۳۳۴۳۷۵۶۲

فکس

۰۵۴-۳۳۲۲۰۰۰۸

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها