تعاوني پيام پارسيان مرکزي

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۴۰۳

فهرست طرح های شرکت

ردیف نام طرح نام کارفرما بانک عامل نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) سال قرارداد
۱ توليد اسکلت فلزي و گريتينگ آتيه صنعت پارس صنعت و معدن متعارف ۲۱,۰۰۰ ۱۳۹۹
۲ توليد الکتروموتور پروشات در مرکزي صادرات متعارف ۴۱,۰۰۰ ۱۳۹۸
۳ توليد الکتروموتور شرکت هوشمند کرکره صنعت و معدن متعارف ۴۲,۰۰۰ ۱۳۹۸
۴ توليد پرچم ديبا پرچم خمين سينا متعارف ۳۳,۳۹۵ ۱۳۹۸
۵ کيادزتاب خوزستان آقاي فاضل غير بانکي متعارف ۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۸
۶ نويد صنعت نوآفرين آقاي احمدي صنعت و معدن متعارف ۶,۰۰۰ ۱۳۴۸
۷ محصولات بتني سبکسازان بيرانشهر سينا متعارف ۷,۵۰۰ ۱۳۴۸

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

اراک- خيابان قيام- روبروي سازمان صنعت،معدن وتجارت استان مرکزي

شماره تلفن

۰۸۶-۳۳۶۶۷۵۷۵-۰۸۶-۳۳۶۶۱۰۰۲

فکس

۰۸۶-۳۳۶۶۴۰۲۶

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها