برساد سازان کيميا

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۷۱۱

فهرست طرح های شرکت

ردیف نام طرح نام کارفرما بانک عامل نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) سال قرارداد
۱ انجام مطالعات امکانسنجي توليد سيانيد سديم شرکت آب راه سازه جنوب(ارس) ملت متعارف ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹
۲ به روزرساني مطالعات امکانسنجي زنجيره ارزش گاز طبيعي شرکت پتروالفين فن آوران غير بانکي متعارف ۱۷۷,۹۵۶,۳۹۷ ۱۳۹۷
۳ انجام مطالعات امکانسنجي جهت توليد کامپاند پلي اتيلن شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس غير بانکي متعارف ۱,۸۸۳,۹۰۶ ۱۳۹۷

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

يوسف آباد-خيابان شهيد مصطفي جهانمهر-خيابان 2/1-پلاک 62-ساختمان اداري بيستون -طبقه پنجم-واحد شمالي-کدپستي 1431653371

شماره تلفن

۰۲۱-۸۸۹۹۱۰۳۲-۳

فکس

۰۲۱-۸۸۹۹۱۰۳۱

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها