آرين نيروي مبنا

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۵۰۷

فهرست طرح های شرکت

ردیف نام طرح نام کارفرما بانک عامل نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) سال قرارداد
۱ کارگاه توليد کت و شلوار عفت غفاري قهفرخي ملت متعارف ۹,۰۵۰ ۱۳۹۷
۲ نيروگاه نوين ايساتيس شرکت مولد نيرو نوين ايساتيس ملت متعارف ۳۳۲,۲۷۹ ۱۳۹۶

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

تهران، ونک، برج آسمان، طبقه يازدهم اداري- واحد1111

شماره تلفن

۸۸۱۹۱۰۳۲-۳

فکس

۸۸۶۷۰۷۶۸

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها