تدبير نيرو

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۸۹۱۸اطلاعات شرکت در کانون


دارای رتبه ب-2
خدمات مجاز
رسته امکان سنجي با ظرفیت مجاز 10 کار همزمان
با مجوز فعاليت در پروژه هاي با تکنولوژي متعارف بدون محدوديت سقف سرمايه گذاري و در پروژه هاي با تکنولوژي پيچيده و بالا تا سقف سرمايه گذاري 250 ميليارد ريال در هرطرح
رسته نظارت با ظرفیت مجاز 20 کار همزمان
با مجوز فعاليت در پروژه هاي با تکنولوژي متعارف بدون محدوديت سقف سرمايه گذاري و در پروژه هاي با تکنولوژي پيچيده و بالا تا سقف سرمايه گذاري 250 ميليارد ريال در هرطرح
گرایش های تخصصی
ردیف زمینه تخصصی
1 صنعت انرژی، نفت و گاز

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

تهران- خيابان خالد اسلامبولي(وزرا)، خيابان يکم، پلاک10- واحد3

شماره تلفن

فکس

۸۸۷۰۸۲۳۵

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها