بهين انديشان راهبر

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۸۸۳۱اطلاعات شرکت در کانون


دارای رتبه ب-3
خدمات مجاز
رسته نظارت بر اجرا طرح و مصرف منابع با ظرفیت مجاز 12 کار همزمان
با مجوز فعاليت در پروژه هاي با تکنولوژي متعارف تا سقف سرمايه گذاري 250 ميليارد ريال در هرطرح
رسته امکان سنجي با ظرفیت مجاز 9 کار همزمان
با مجوز فعاليت در پروژه هاي با تکنولوژي متعارف بدون محدوديت سقف سرمايه گذاري و در پروژه هاي با تکنولوژي پيچيده و بالا تا سقف سرمايه گذاري 250 ميليارد ريال در هرطرح
گرایش های تخصصی
ردیف زمینه تخصصی

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

شهرکرد- چهارراه دامپزشکي- مجتمع پرويز- طبقه چهارم- واحد11

شماره تلفن

۰۳۸-۳۳۳۴۹۳۶۳

فکس

۰۳۸-۳۳۳۴۹۳۶۳

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها