ارکان صنعت پارس

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۸۸۷۳گواهینامه های شرکت

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
عضويت در انجمن شرکت هاي خدمات فني و مهندسي اس انجمن شرکت هاي خدمات فني و مهندسي استان زنجان ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ۹۳۳۳۱/۱۲۲
پروانه فني و مهندسي سيستمهاي مديري ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۱۱۸/۱۲۴۹۲
مرکز مشاوره، اطلاع رساني و خدمات کارآفريني اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان زنجا ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۹۷۱۸۲۳۲
فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۲۴۰۱۰۰۴۴
پروانه آموزش کارورزي سازمان فني و حرفه اي کشور ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۱۶/۲۲۰/۱۳۲۴
عضويت انجمن صنفي کارفرمايي مراکز مشاوره ،اطلا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان زنجا ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ۹۷۳۹۱۸۴

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

زنجان - خيابان صفا-کوچه اجاقي-ساختمان نگين-طبقه3-واحد7

شماره تلفن

۰۲۴-۳۳۴۷۲۱۷۳ ۰۲۴-۳۳۴۶۳۱۸۴

فکس

۰۲۴-۳۳۴۶۳۱۸۴

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها