پيشبران کيفيت سامانه

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۲۲۰گواهینامه های شرکت

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
پروانه فني مهندسي سازمان صنايع و معادن ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۱۲/۱۵۷۲۶
عضويت انجمن فني مهندسي کرمانشاه ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰۸۸
عضويت انجمن شرکتهاي مشاور سرمايه گذاري و نظارت طرح ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ ۹۳۰۸۳۳۹
ثبت برند شرکت اداره ثبت مالکيت فکري ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ ۲۲۴۹۲۲
پروانه کسب در رسته ثبت شرکت سازمان امور صنفي ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ۰۴۶۶۴۷۲۴۳۳
پروانه تحقيق و توسعه وزارت صنعت معدن و تجارت ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۶۰/۲۱۰۸۲
کارت بازرگاني اتاق بازرگاني ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۰۶۶۰۰۷۷۸۲۰
گواهي تحقيق و توسعه سازمان صنعت معدن و تجارت ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۲/۳۸۴۶۴
جواز مرکز پژوهش هاي صنعتي و معدني سازمان صنعت معدن و تجارت ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱۲/۸۵۶۱
مجوز شرکت مديريت صادرات EMC سازمان توسعه تجارت ايران ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۹۵/۴۳۰/۶۱۶۹۹

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

کرمانشاه- بخش مرکزي- برق- کوچه پزشکان(گلها)- بلوار شهيدبهشتي- ساختمان سازمان همياري شهرداري ها- طبقه6- واحد1

شماره تلفن

۰۸۳-۳۷۲۴۳۴۲۲

فکس

۰۸۳-۳۷۲۶۴۶۶۵

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها