پارسيان کشت هگمتان

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۳۰۱گواهینامه های شرکت

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
پروانه نمايندگي بيمه کشاورزي بانک کشاورزي ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۶۳/۹۲۲/۳۶۷۴
عضويت اشخاص حقوقي در نظام مهندسي کشاورزي و من نظام مهندسي کشاورزي ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۲۷/۱۱۷۴
384 نظام صنفي کشاورزي ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۱

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

همدان- آرامگاه بوعلي سينا- بلوار خواجه رشيد- کوچه نجفي- ساختمان سپهر- طبقه اول

شماره تلفن

۰۸۱-۳۲۵۱۳۶۲۹

فکس

۳۲۵۱۳۶۴۷- ۰۸۱

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها