اري تس توسعه صنعتي

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۲۱۲گواهینامه های شرکت

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
عضويت انجمن شرکتهاي مشاور و سرمايه گذاري و نظارت طر ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ ۹۰۱۲۳۰۳
عضويت خانه نوآوران صنعت ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۹۰۱۲۱۰۰
عضويت انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ ۳۲۵۵
عضويت انجمن مشاوران مديريت ايران ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۶۹۴
پروانه فني مهندسي وزارت صنعت معدن و تجارت ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ۶۶۶۰۱/ ۰۱ الف
تاييد صلاحيت انجام خدمات امکانسنجي و نظارت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ ۹۲/۱۶۷۵۸
عضويت انجمن مهندسين صنايع ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ---

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

تهران-اتوبان کردستان جنوبي- خيابان هفدهم - بلوار آزادگان- خيابان بيست و يکم- پلاک1- طبقه4- واحد8

شماره تلفن

۸۸۳۵۸۹۰۱

فکس

۸۸۳۵۸۷۳۱

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها