پترو کار کيا

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۵۰۵گواهینامه های شرکت

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
صلاحيت خدمات مشاوره سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۷۴۰۴۷۷

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

شيراز- خ سيد جمالدين اسد آبادي- نبش کوچه ۳- ساختمان اهورا-طبقه ۵

شماره تلفن

۰۷۱۳۲۳۴۴۸۴۵

فکس

۰۷۱-۳۲۳۴۴۱۶۸

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها