بامداد قرن دانش

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۶۱۲گواهینامه های شرکت

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
گواهي نامه عضويت انجمن شرکت هاي مشاور سرمايه گذاري و نظارت طرح ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۹۵۰۴۳۶۰
گواهي نامه عضويت سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۷۰۹۵۰۹۸۷
گواهي نامه عضويت انجمن مشاوران مديريت ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۹۷۱۱۰۶۰
گواهي عضويت اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي تهران ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۴۰۰۵۷۵۳۴۳۳
گواهي عضويت سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۱۴۰۰۵۷۵۳۴۳۳
گواهينامه GQMS ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ IR-GQ-۱۰۲۱۱۰۰۲۴

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

تهران- صادقيه- ستارخان- قبل از بازار سنتي- مجتمع درياي نور- پلاک ۹۱۰- طبقه سوم- واحد ۱۲

شماره تلفن

۴۴۲۱۵۰۷۹

فکس

۴۴۲۱۵۰۷۹

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها