تکنيکان پارس

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۸۸۰۹گواهینامه های شرکت

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي وزارت امور اقتصاد ودارائي ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۱۱۵۷۸۱
انتخاب مشاورجهت تدوين گزارشات توجيهي وخدمات ن بانک صنعت ومعدن ۱۳۸۸/۰۹/۰۹ ۲۸۰۵۱

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

کاشان - خيابان امير کبير-مقابل بانک ملي-کوي دارابي(سيلک 17)-پلاک 105

شماره تلفن

۰۳۱-۵۵۳۳۵۷۵۳

فکس

۰۳۱-۵۵۳۴۱۹۹۷

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها