تعاوني رشد آفرينان صنعت و معدن

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۸۸۶۹اطلاعات هیأت مدیره

نام نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت در شرکت
مهدي تقوي بافقي دکترا مدیریت مدیر عامل و عضو - عضو هيئت مديره
ريحانه پورنيشابوري کارشناس کارشناس شیمی عضو هیئت مدیره - نائب رئيس هيات مديره


نام مدیر عامل : محمد رضا دهقانپور

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

يزد - خيابان چمران-روبروي کارخانه درخشان-طبقه فوقاني-بيمه کار آفرين

شماره تلفن

۰۳۵۱-۶۲۴۱۱۱۳

فکس

۰۳۵۱-۶۲۴۰۰۰۲

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها