توس راهبرد بنيامين

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۸۹۱۲اطلاعات هیأت مدیره

نام نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت در شرکت
سيد احسان اسلامي اسلامي کارشناس مهندسی مواد عضو هیئت مدیره - عضو هيئت مديره
سيد مهدي اسلامي اسلامي دکترا مهندسی برق عضو هیئت مدیره - عضو هيت مديره
عليرضا جامي جامي کارشناسی ارشد مدیریت عضو هیئت مدیره - رئيس هيت مديره
اگرم گمره کمره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مدیر عامل و عضو - مدير عامل


نام مدیر عامل : اکرم کمره

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

مشهد- بلوار وکيل آباد- نبش صياد شيرازي4- طبقه4- واحد10

شماره تلفن

۰۵۱-۳۸۹۱۴۷۷۳

فکس

۰۵۱-۳۸۹۱۴۷۷۳

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها