تعاوني طرح و مشاوره و فني و مهندسي آبادگران شرق1632 زاهدان

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۲۰۳اطلاعات هیأت مدیره

نام نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت در شرکت
محمد علي ظهوري کارشناس ادبیات رئیس هیئت مدیره - رييس
مربم ميري قلعه نو کارشناس نرم افزار عضو هیئت مدیره - نايب رييس
سارا ظهوري دیپلم بهداشت و کنترل مواد غذایی عضو هیئت مدیره - نايب رييس هيات مديره


نام مدیر عامل : محمد علي ظهوري

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

زاهدان- خيابان هفتم تير- جنب سرپرستي بانک کشاورزي استان وروبروي اداره منابع طبيعي شهرستان زاهدان

شماره تلفن

۰۵۴-۳۳۴۳۷۵۶۲

فکس

۰۵۴-۳۳۲۲۰۰۰۸

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها