پارسيان کشت هگمتان

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۳۰۱اطلاعات هیأت مدیره

نام نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت در شرکت
سميه اماني کارشناس مهندسی کشاورزی عضو هیئت مدیره - مدير عامل
مرجان طاهري چمني کارشناس مهندسی کشاورزی عضو هیئت مدیره - نايب رييس
سيد امير مير مرادي کارشناس مهندسی کشاورزی عضو هیئت مدیره - رييس هيئت مديره


نام مدیر عامل : سميه اماني

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

همدان- آرامگاه بوعلي سينا- بلوار خواجه رشيد- کوچه نجفي- ساختمان سپهر- طبقه اول

شماره تلفن

۰۸۱-۳۲۵۱۳۶۲۹

فکس

۳۲۵۱۳۶۴۷- ۰۸۱

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها