پترو کار کيا

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۵۰۵اطلاعات هیأت مدیره

نام نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت در شرکت
علي ارشدي خياوي --- --- عضو هیئت مدیره - رييس هيئت مديره
عباس ارشدي خياوي --- --- عضو هیئت مدیره - نايب رييس هيئت مديره-مديرعامل
مريم آقا ابراهيمي ساماني --- --- عضو هیئت مدیره - عضو هيئت مديره


نام مدیر عامل : عباس ارشدي خياوي

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

شيراز- خ سيد جمالدين اسد آبادي- نبش کوچه ۳- ساختمان اهورا-طبقه ۵

شماره تلفن

۰۷۱۳۲۳۴۴۸۴۵

فکس

۰۷۱-۳۲۳۴۴۱۶۸

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها