تکنيکان پارس

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۸۸۰۹اطلاعات هیأت مدیره

نام نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت در شرکت
احسان نساج کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیر عامل و عضو - مديرشرکت-مسئول واحد-کارشناش ارشد
مسعود نساج دکترا دکتری دارو سازی رئیس هیئت مدیره - مديربخش -مسئول واحد-کارشناس ارشد
سعيد استر آبادي کارشناس مهندسی برق عضو هیئت مدیره - مدير اجرائي-مسئول بخش -مسئول واحد-کارشناس ارش
علي انصاري کارشناس مهندسی نساجی عضو هیئت مدیره - مسئول واحد -کارشناس نساجي
مريم چاهيچي فوق دیپلم ریاضی عضو هیئت مدیره - مدير بخش خدمات وروابط عمومي


نام مدیر عامل : احسان نساج

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

کاشان - خيابان امير کبير-مقابل بانک ملي-کوي دارابي(سيلک 17)-پلاک 105

شماره تلفن

۰۳۱-۵۵۳۳۵۷۵۳

فکس

۰۳۱-۵۵۳۴۱۹۹۷

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها