تعاوني رشد آفرينان صنعت و معدن

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۸۸۶۹اطلاعات کارکنان شرکت

خلاصه اطلاعات کارکنان شرکت
تعداد پرسنل تمام وقت : ۳ تعداد پرسنل پاره وقت : ۳ تعداد پرسنل موردی :
جمع کل : ۶
رشته تحصیلی دیپلم کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا جمع
اقتصاد ۰ ۲ ۳ ۱ ۶
جمع کل ۰ ۲ ۳ ۱ ۶

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

يزد - خيابان چمران-روبروي کارخانه درخشان-طبقه فوقاني-بيمه کار آفرين

شماره تلفن

۰۳۵۱-۶۲۴۱۱۱۳

فکس

۰۳۵۱-۶۲۴۰۰۰۲

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها