تعاوني خدمات مشاور و سرمايه گذاري کارآمدان کومش

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۱۰۹اطلاعات کارکنان شرکت

خلاصه اطلاعات کارکنان شرکت
تعداد پرسنل تمام وقت : ۵ تعداد پرسنل پاره وقت : ۶ تعداد پرسنل موردی :
جمع کل : ۱۱
رشته تحصیلی دیپلم کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا جمع
مهندسی صنایع ۰ ۲ ۰ ۰ ۲
مدیریت صنعتی ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
امور مالی و حسابداری ۰ ۲ ۰ ۰ ۲
حقوق ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
مهندسی مکانیک ۰ ۲ ۰ ۰ ۲
اقتصاد ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
مهندسی کشاورزی ۰ ۲ ۰ ۰ ۲
جمع کل ۰ ۱۰ ۱ ۰ ۱۱

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

سمنان- بلوار 17 شهريور- روبروي سرپرستي بانک ملت- طبقه فوقاني رستوران دلپذير

شماره تلفن

۰۲۳-۳۳۳۴۹۳۳۰ ۰۲۳-۳۳۳۴۹۳۲۰ ۰۲۳-۳۳۳۲۶۶۶۴

فکس

۰۲۳-۳۳۳۴۳۰۸۵

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها