تعاوني طرح و مشاوره و فني و مهندسي آبادگران شرق1632 زاهدان

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۲۰۳اطلاعات کارکنان شرکت

خلاصه اطلاعات کارکنان شرکت
تعداد پرسنل تمام وقت : ۳ تعداد پرسنل پاره وقت : ۳ تعداد پرسنل موردی :
جمع کل : ۶
رشته تحصیلی دیپلم کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا جمع
مهندسی کشاورزی ۰ ۴ ۰ ۰ ۴
امور مالی و حسابداری ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
مهندسی کامپیوتر ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
جمع کل ۰ ۶ ۰ ۰ ۶

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

زاهدان- خيابان هفتم تير- جنب سرپرستي بانک کشاورزي استان وروبروي اداره منابع طبيعي شهرستان زاهدان

شماره تلفن

۰۵۴-۳۳۴۳۷۵۶۲

فکس

۰۵۴-۳۳۲۲۰۰۰۸

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها